Show simple item record

dc.contributor.authorBerglund, Helénesv
dc.contributor.authorEricsson, Torbjörnsv
dc.date.accessioned2018-10-29T21:07:40Z
dc.date.available2018-10-29T21:07:40Z
dc.date.issued2018sv
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/58063
dc.description.abstractNyckelord: Skolverkets bedömningsstöd i matematik, systematiskt kvalitetsarbete, kartläggning, tidiga insatser, matematiksvårigheter Abstract Syfte Studiens syfte har varit att synliggöra det arbete som sker på förvaltningsnivå, skolnivå och lärarnivå med Skolverkets bedömningsstöd i matematik för åk 1, som blev obligatoriskt att genomföra 2016, och därmed ge en bild av hur kartläggningens resultat används i det systematiska kvalitetsarbetet på alla nivåer i utbildningsorganisationen. Eftersom bedömningsstödet är ett relativt nytt kartläggningsmaterial var ytterligare ett syfte att undersöka hur skolor organiserar arbetet med bedömningsstödet för att identifiera elever i matematiksvårigheter samt få kunskap om vilka insatser som görs utifrån resultaten. Teori Studien är huvudsakligen baserad på ett kommunikativt och relationsinriktat perspektiv som kan användas för att studera samspelet mellan skolan som organisation och den enskilde elevens förutsättningar för kunskapsutveckling. En teoretisk utgångspunkt togs även i det sociokulturella perspektivet där lärande sker genom kommunikation och i samspel med andra. Metod Utifrån studiens syfte valdes en multipel fallstudie som forskningsansats. Som metod användes semistrukturerade intervjuer. Urvalet bestod av sex skolor uppdelade på två kommuner. 14 intervjuer genomfördes med yrkesgrupper från olika nivåer i utbildningsorganisationen. Verksamhetschef, kvalitets-utvecklare, rektorer och lärare deltog i studien. Resultat I studien framkommer att det är lärare som genomför kartläggningen av elevers matematikkunskaper med hjälp av bedömningsstödet i matematik för årskurs 1. Resultatet visar att den specialpedagogiska kompetensen delvis används i analysen av resultaten på kartläggningen. Vidare framkommer att bedömningsstödet kan ge elever i matematik-svårigheter ökade möjligheter att utvecklas i matematik då åtgärder sätts in tidigt på gruppnivå, i form av en kvalitativ undervisning som förändratssv
dc.language.isosvsv
dc.titleSkolverkets bedömningsstöd i matematik för årskurs 1 - en multipel fallstudie i två kommunersv
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLawsv
dc.type.uppsokM2sv
dc.contributor.departmentInstitutionen för pedagogik och specialpedagogiksv
dc.type.degreeStudent essaysv


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record