GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Philosophy,Lingustics and Theory of Science / Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori >
Magisteruppsatser/ Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori >

Om organisation. En studie om förändringskommunikation hos stadsdelsförvaltningen Norra Hisingens omorganisation ur ett medarbetarperspektiv


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/58031

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_58031_1.pdfMagisteruppsats kommunikatörsprogrammet711KbAdobe PDF
View/Open
Title: Om organisation. En studie om förändringskommunikation hos stadsdelsförvaltningen Norra Hisingens omorganisation ur ett medarbetarperspektiv
Authors: Bergstrand, Annika
Issue Date: 29-Oct-2018
Degree: Student essay
Keywords: förändringskommunikation
omorganisation
medarbetare
diskurs
meningsskapande
Abstract: Med bakgrund i organisationsförändringar i Göteborgs Stad utformades denna studie på uppdrag av stadsdelsförvaltningen Norra Hisingens kommunikationsavdelning. Studiens syfte är att ur ett medarbetarperspektiv utreda hur kommunikation i samband med förändringsarbetet har fungerat, vilket har gjorts utifrån kvalitativa semi-strukturerade intervjuer med sex stycken medarbetare på stadsdelsförvaltningen Norra Hisingen. Studien utgår från ett teoretiskt underlag baserat på Karl E. Weicks teorier om... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/58031
Appears in Collections:Magisteruppsatser/ Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

 

 

© Göteborgs universitet 2011