GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Philosophy,Lingustics and Theory of Science / Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori >
Magisteruppsatser/ Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori >

Feedback i chefens kommunikation – principer och praktik. En studie av ett chefsverktyg för kommunikativa ledare och upplevd feedback bland undersköterskor på ett äldreboende i Göteborg


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/58027

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_58027_1.pdfMagisteruppsats kommunikatörsprogrammet546KbAdobe PDF
View/Open
Title: Feedback i chefens kommunikation – principer och praktik. En studie av ett chefsverktyg för kommunikativa ledare och upplevd feedback bland undersköterskor på ett äldreboende i Göteborg
Authors: Fimmerstad, Viktoria
Issue Date: 29-Oct-2018
Degree: Student essay
Keywords: kommunikativt ledarskap
feedback
organisationskommunikation
äldreomsorgen
diskursivt ledarskap
Abstract: Syfte: Att undersöka hur kommunikationen mellan enhetschef och undersköterskor på ett äldreboende relaterar till Göteborgs Stads chefsverktyg Feedbackverktyget, samt vilken slags feedback som upplevs av personal på äldreboendet och hur kunskapen om detta kan bidra till justeringar av chefsverktyget för att vara funktionellt för ett äldreboende. Teori: Diskursivt ledarskap som utgår ifrån att medarbetare och ledare skapar och återskapar ledarskapet genom samspel och kommunikation i vardagen. Me... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/58027
Appears in Collections:Magisteruppsatser/ Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

 

 

© Göteborgs universitet 2011