GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Philosophy,Lingustics and Theory of Science / Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori >
Magisteruppsatser/ Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori >

Läsvägar på en kommuns webbplats utifrån olika användarperspektiv. En språkvetenskaplig studie om begriplighet på Borås stads webbplats


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/58016

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_58016_1.pdfMagisteruppsats kommunikatörsprogrammet2186KbAdobe PDF
View/Open
Title: Läsvägar på en kommuns webbplats utifrån olika användarperspektiv. En språkvetenskaplig studie om begriplighet på Borås stads webbplats
Authors: Greim, Lea
Issue Date: 29-Oct-2018
Degree: Student essay
Keywords: Begriplighet på webben
läsvägar på webben
multimodalitet
användbarhetstest
Abstract: Syfte: Syftet med denna uppsats var att belysa hur olika användare lyckas hitta information på Borås stads webbplats utifrån deras läsvägar och åsikter. Syftet var även att se hur webbplatsen fungerar för användare med ett annat förstaspråk än svenska. Läsvägar och åsikter kan förklara hur begriplig en webbplats är och hur begriplig en webbplats är baserad på dess struktur, navigation och information. Denna uppsats undersökte därför dessa tre delar på Borås stads webbplats. Teori: Teorin som ... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/58016
Appears in Collections:Magisteruppsatser/ Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

 

 

© Göteborgs universitet 2011