GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Philosophy,Lingustics and Theory of Science / Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori >
Magisteruppsatser/ Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori >

Kulturarvsmyndigheter, kärnvärdesord och New Public Management. En jämförande studie av kärnvärdesord hos kulturarvsmyndigheter och andra myndigheter inom OECD.


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/58015

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_58015_1.pdfMagisteruppsats kommunikatörsprogrammet509KbAdobe PDF
View/Open
Title: Kulturarvsmyndigheter, kärnvärdesord och New Public Management. En jämförande studie av kärnvärdesord hos kulturarvsmyndigheter och andra myndigheter inom OECD.
Authors: Jönler Kanschat, Boel
Issue Date: 29-Oct-2018
Degree: Student essay
Keywords: Kärnvärdesord
New Public Management
Kulturarvsmyndigheter
OECD
Neoinstitutionell organisationsteori
innehållsanalys
kritisk diskursanalys
organisationsidentitet
Abstract: Syftet med denna uppsats är att undersöka om, och i så fall hur och varför kärnvärdesord hos olika typer av regulativa myndigheter ofta liknar varandra. Med Arild Waeraas artikel från 2010 som utgångspunkt, där han undersöker fyra vitt skilda myndighetstypers kärnvärdesord, har jag genom denna undersökning tillfogat en femte myndighetstyp, kulturarvsmyndigheter. Genom att efterlikna Waeraas material- och metodpremisser blir resultaten från denna undersökning jämförbara med Waeraas resultat. En ... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/58015
Appears in Collections:Magisteruppsatser/ Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

 

 

© Göteborgs universitet 2011