Show simple item record

dc.contributor.authorvon Sydow, Katarina Tullia
dc.date.accessioned2018-10-29T07:36:22Z
dc.date.available2018-10-29T07:36:22Z
dc.date.issued2018-10-29
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/58013
dc.description.abstractSyfte: Denna undersökning har haft som syfte att undersöka och förklara Angereds närsjukhus förhållningssätt till och arbete med folkhälsa genom kommunikation. Teori: Det teoretiska ramverket innefattar definitioner av organisation, kommunikation och organisationskommunikation. Även Karl E. Weicks teori om meningsskapande och multimodal teori fungerar som utgångspunkt för diskussionen i analysen. Metod: Multimodal metod och intervjumetod utgör den metodologiska grunden. Den multimodala metoden är gynnsam för att undersöka ANS två kampanjer, ”Rökfria lekplatser” och ”Angereds hjältar”. Intervjumetoden är gynnsam för att ta reda på hur de anställda vid enheten för kommunikation och folkhälsa vid ANS upplever att kampanjerna påverkar deras målgrupp. Resultat: Undersökningen visar att folkhälsa kommuniceras med hjälp av olika förhållningssätt och metoder, bland annat helhetsmetodiken. Utvecklingen genom användandet av helhetsmetodiken har visat sig ha goda effekter på kommunikationen i sig vilket den multimodala analysen av "Angereds hjältar"-kampanjen visar. Det är främst i utvecklingen av kommunikationssättet mellan de två kampanjerna vi ser hur deltagarna indirekt förhandlar med varandra om kommunikationen av folkhälsa och skapar mening av sin plats i organisationen.sv
dc.language.isoswesv
dc.subjectfolkhälsasv
dc.subjectkommunikationsv
dc.subjectorganisationsv
dc.subjectmeningsskapandesv
dc.subjectmultimodal metodsv
dc.titleAngereds närsjukhus kommunikation av folkhälsa – en fallstudie av "Rökfria lekplatser" och "Angereds hjältar"sv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokHumanitiesTheology
dc.type.uppsokH1
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteoriswe
dc.contributor.departmentGöteborg University/Department of Philosophy, Linguistics and Theory of Scienceeng
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record