Show simple item record

dc.contributor.authorCarlsson, Rebecca
dc.date.accessioned2018-09-19T13:48:22Z
dc.date.available2018-09-19T13:48:22Z
dc.date.issued2018-09-19
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/57711
dc.description.abstractSyfte och frågeställningar: Syftet med studien är att få en bild av vilka upplevelser tjejer har av festivaler och otrygghet. Jag vill med den här uppsatsen bidra med en förståelse av hur behovet av en separatistisk festival ser ut. Mina frågeställningar är: På vilket sätt beskriver tjejerna i studien upplevelsen av festivaler och otrygghet? Hur ser behovet av en separatistisk festival ut? Hur ser relationen mellan den upplevda otryggheten och behovet av en separatistisk festival ut? Metod och material: Jag har använt mig av kvalitativ metod där jag genomfört fyra individuella intervjuer som skett via fysiska möten och mailkontakt. Utöver kvalitativa intervjuer använder jag mig av tidigare forskning som behandlar ämnen gällande otrygghet och separatism. Huvudresultat: Det som framkommit i studien visar på att den upplevda otryggheten hos respondenterna påverkar behovet av en separatistisk festival i viss mån. Ingen av tjejerna jag intervjuat har upplevt sig vara otrygga på festivaler men däremot i festivalliknande sammanhang så som konserter och klubbar. Det finns en medvetenhet hos tjejerna om att de är kroppsligt utsatta vilket gör att de hanterar risksituationer genom undvikande strategier. Det finns behov av polisiär närvaro och trygga zoner på festivaler samt att politiker och poliser måste ta anmälningar gällande sexualbrott på stort allvar för att tjejerna skall känna sig tryggare. Alla respondenterna upplever sig vara otrygga i vardagliga situationer vilket påverkar behovet av trygga rum på olika sätt.sv
dc.language.isoswesv
dc.subjectotrygghetsv
dc.subjectseparatismsv
dc.subjectgenussv
dc.subjecttrygga rumsv
dc.subjectfestivalsv
dc.titleFESTIVAL SOM FRIZON- En kvalitativ studie om tjejers upplevelser av festivaler/otrygghet och behovet av trygga rumsv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg / Department of sociology and work scienceeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskapswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record