Show simple item record

dc.contributor.authorCadier, Cecilia
dc.contributor.authorHazard, My
dc.date.accessioned2018-09-10T15:08:18Z
dc.date.available2018-09-10T15:08:18Z
dc.date.issued2018-09-10
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/57596
dc.description.abstractSyfte: Syftet med denna studie är att generera kunskap och öka förståelsen för hur organisatorisk utveckling kan ske genom strategiskt utbyte mellan verksamhetsnivåer. Detta med bakgrund i att det succesivt kommit att tillsättas nya funktioner som har i uppdrag att möjliggöra för organisatorisk utveckling genom att stödja både den strategiska och den operativa nivån. Teori: Den teoretiska referensramen grundar sig i organisatorisk utveckling och ämnar synliggöra hela utvecklingsprocessen, det vill säga från identifiering av utvecklingsområde till implementering och faktiskt utveckling. För att möjliggöra detta används teorier för att förklara hur organisationer förhåller sig till sin omvärld, inhämtar ny kunskap, omsätter kunskapen i handling samt möjliggörande strukturer för att stödja kunskapsprocessen. Metod: För att få ett helhetsperspektiv kring hur stödjande funktioner kan bidra till organisatorisk utveckling har kvalitativa intervjuer genomförts med 21 verksamhetsutvecklare i Göteborgs stad. Att de valts ut som studieobjekt baseras på att de arbetar med både den strategiska och operativa nivån och har i uppdrag att verka stödjande och utvecklande. Resultat: Studiens resultat visar på att verksamhetsutvecklarna förväntas vara en gränssnittsfunktion som möjliggör för ett utbyte mellan verksamhetsnivåer för att få till stånd ett strukturerat utvecklingsarbete. För att lyckas med hela utvecklingsprocessen, från identifiering till implementering och faktiskt utveckling, visar studien på att verksamhetsutvecklarna behöver ta stöd av såväl formella som informella strukturer, för att skapa ett informationsutbyte mellan verksamhetsnivåerna. Vidare visar studien att verksamhetsutvecklaruppdraget är mycket komplext. Detta då uppdraget inte stöds av strukturerna inom organisationen i den utsträckning som vore önskvärt, vilket medför svårigheter i realiserandet av organisatorisk utveckling. Därmed finns det svårigheter att få till stånd ett strategiskt utbyte mellan verksamhetsnivåerna som kan leda till organisatorisk utvecklingsv
dc.language.isoswesv
dc.subjectorganisatorisk utvecklingsv
dc.subjectgränssnittsfunktionsv
dc.subjectverksamhetsutvecklaresv
dc.subjectstrategisk nivåsv
dc.subjectoperativ nivåsv
dc.subjectsepareringoch återkopplingsv
dc.titleEtt invecklat utvecklingsuppdrag - En studie om verksamhetsutvecklares möjligheter att stödja och utveckla kommunal verksamhetsv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokH2
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/School of Public Administrationeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Förvaltningshögskolanswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record