Show simple item record

dc.contributor.authorKahlström, Victoria
dc.date.accessioned2018-08-30T14:37:32Z
dc.date.available2018-08-30T14:37:32Z
dc.date.issued2018-08-30
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/57508
dc.description.abstractMyndigheterna i Sverige har lagt fram ett förslag för sjöfarten att med hjälp av ett Eco-bonussystem uppnå målet om minskade utsläpp av växthusgaser och luftföroreningar. Förslaget syftar till en överflyttning av gods från väg till sjö och riktar sig mot redare som ska erhålla ett ekonomiskt stöd för att kompensera för de initiala merkostnader ett nytt intermodalt transportupplägg kan innebär. Bidraget kommer baseras på skillnaden mellan de externa effekter från väg i relation till effekterna som uppstår när godset fraktas med hjälp av sjöfart men exakt hur beloppet kommer beräknas är vid skrivandet av den här uppsatsen inte fastställt. Bonussystemet syftar till ett ge redarna ett ekonomiskt stöd men är det tillräckligt för att motivera svenska redare att starta nya transportupplägg så som det ser ut idag. Den här uppsatsen frågar sig vilka huvudsakliga åsikter sex rederier har kring förslaget om Eco-bonussystemet samt om de tror de kommer ansöka om det eller inte. Utkastet till förordningen avseende Eco-bonussystemet har under våren 2018 varit på remiss till berörda myndigheter men mycket arbete återstår fortfarande innan det är helt färdigställt och många detaljer är ännu inte satta. Uppsatsen grundar sig i åtta intervjuer, sex stycken med redare och två stycken med myndigheter. Intervjuresultatet relateras sedan till teorier om intermodala transporter och vad som är avgörande faktorer vid val av transportslag i syfte att öka kunskapen om hur rederierna ser på förslaget och i förlängingen om bidraget fyller en funktion i processen att få över mer gods från väg till sjö. Resultaten som presenteras i uppsatsen visar på att det råder en allmän positiv inställning till förslaget från rederiernas sida men åsikter kring hur stor påverkan Eco-bonussystemet kommer att få skiljer sig åt. Att förslaget ännu inte är färdigt är något redarna ser som problematiskt och redarna uttrycker en hög nivå av osäkerhet rörande förslaget delvis på grund av det. Andra faktorer som ojämna villkor och flera parallella transportsystem som inte koordineras lyfts fram av redarna som barriärer mot att Eco-bonussystem kommer få önskade effekter.sv
dc.language.isoswesv
dc.relation.ispartofseriesLogistiksv
dc.relation.ispartofseries17/18:20sv
dc.subjectSjöfart, Eco-bonussystemet, rederier, närsjöfart, intermodala transportersv
dc.titleAtt flytta gods från väg till vatten - En undersökning av potentialen i Eco-bonussystemet sett utifrån rederiernas perspektivsv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Department of Business Administrationeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionenswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record