GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Cultural Sciences / Institutionen för kulturvetenskaper >
Kandidatuppsatser >

Där friheten är en summa En kvalitativ studie kring barnfattigdom i fritidshemmet


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/57393

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_57393_1.pdfMaster thesis640KbAdobe PDF
View/Open
Title: Där friheten är en summa En kvalitativ studie kring barnfattigdom i fritidshemmet
Authors: Montero Fredes, Andrea
Bäckström, Jennifer
Issue Date: 21-Aug-2018
Degree: Student essay
Series/Report no.: Thesis
Keywords: Ekonomisk utsatthet
barnfattigdom
fritidshemmet
inkludering
stigmatisering
kapital
hermeneutik
Abstract: Barnfattigdom är ett begrepp som aktivt diskuteras bland politiker, trots att detta begrepp ofta uppkommer i olika debatter finns det ingen vedertagen definition av begreppet. Barnfattigdom blir allt vanligare i Sverige där statistik visar att barn som lever i en fattigdom har ökat de senaste åren. Syftet med vår studie är att skapa oss en bild över hur fritidspedagoger definierar och identifierar samt fritidspedagogers tillvägagångssätt för att inkludera barn som lever i en ekonomisk utsatthet.... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/57393
Appears in Collections:Kandidatuppsatser

 

 

© Göteborgs universitet 2011