Show simple item record

dc.contributor.authorHalldén, Lovisa
dc.date.accessioned2018-08-13T06:25:29Z
dc.date.available2018-08-13T06:25:29Z
dc.date.issued2018-08-13
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/57340
dc.description.abstractDet talas om samhällets ständiga utveckling och visst kan samtliga av oss vittna om samhällets framfart och progression i allmänhet. Likväl förekommer läxor som de alltid gjort, i skolans värld. Det finns inga regler angående brukandet av läxor, därav är det upp till varje lärare hur de väljer att tillämpa och utforma dem. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur lärare resonerar om läxor i svenska och matematik och vilka möjligheter och svårigheter de ser med att använda läxor som en del av undervisningen. Studien avser också att undersöka om resonemangen skiljer sig mellan lärare med lång erfarenhet i jämförelse med de med mindre erfarenhet. Har antalet år som verksam lärare någon betydelse för hur synen på läxor ser ut? Fyra lärare deltar i djupintervjuer i studien. Två av dem är lärare med lång erfarenhet och det innebär att de varit verksamma lärare i mer än fem år. Två av deltagarna är lärare med mindre erfarenhet och det innebär att varit verksamma max fem år inom yrket. Intervjuerna spelades in och transkriberades varpå ett resultat kunde urskiljas. Av resultatet går att utläsa att lärarnas resonemang i många fall är enhetliga. Samtliga menar att läsläxa är den mest primära läxan eftersom det krävs goda läskunskaper även i resterande ämnen. En av de skillnader som förekommer är att mindre erfarna lärare ställer sig mer skeptiska till brukandet av läxor än vad de erfarna lärarna gör.sv
dc.language.isoswesv
dc.relation.ispartofseriesVT18-2930-020-L3XA1Asv
dc.subjectläxor, lärare, erfarenhet, matematik, svenskasv
dc.titleLåt oss prata om läxor - en studie om hur lärare med olika lång yrkeserfarenhet resonerar om läxorsv
dc.title.alternativeLet’s talk about homework - a study of how teachers with different long- term professional experience argue about homeworksv
dc.typeTexteng
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokH1
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Department of pedagogical, curricular and professional studieseng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk professionswe
dc.type.degreeStudent essayeng


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record