Show simple item record

dc.contributor.authorVrigholm, Gabriella
dc.date.accessioned2018-08-13T06:02:58Z
dc.date.available2018-08-13T06:02:58Z
dc.date.issued2018-08-13
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/57338
dc.description.abstractTrots det engelska språkets betydelse i världen har jag under lärarutbildningen observerat hur lite engelskundervisning elever i årskurs F-3 har i Sverige. Det finns dock skolor med engelskprofil där det engelska språkets roll i undervisningen är större. Fallstudien tog avstamp i denna brist på engelskundervisning i lägre årskurser och hade som syfte att undersöka hur lärare på en svensk skola med engelskprofil arbetade med andraspråket engelska för elever i förskoleklass och årskurs 1. Det undersöktes med hjälp av kvalitativa intervjuer med fem lärare som arbetade i förskoleklass och årskurs 1. Knud Illeris tre dimensioner för lärande har använts för att analysera vilka språkkunskaper som eleverna fick möjlighet att utveckla genom lärarnas val av undervisningsmetoder. Eleverna kunde utveckla ett brett engelskt ordförråd, förmågan att kommunicera ett innehåll på engelska samt sin förmåga att använda och förstå engelska i olika sammanhang. Resultatet visar att lärarna dels tog in engelska i sina rutiner och arbetade med anglifiering i undervisningen på olika vis. Lärarna tematiserade även engelskundervisningen samt utformade sin undervisning med utgångspunkt i att eleverna skulle känna glädje när de arbetade med engelska i skolansv
dc.relation.ispartofseriesV18-2930-047-L3XA1Asv
dc.subjectEngelskprofil, engelskundervisning, språkutveckling, andraspråksv
dc.titleLärares metoder i engelskundervisning – en fallstudie på en svensk skola med engelskprofilsv
dc.title.alternativeTeachers’ English teaching methods – a case study at a Swedish school with an English profilesv
dc.typeTexteng
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokH1
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Department of pedagogical, curricular and professional studieseng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk professionswe
dc.type.degreeStudent essayeng


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record