Show simple item record

dc.contributor.authorJohansson, Sara
dc.contributor.authorNilsson, Linnea
dc.date.accessioned2018-08-10T09:01:24Z
dc.date.available2018-08-10T09:01:24Z
dc.date.issued2018-08-10
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/57328
dc.descriptionKandidatuppsats 15 hp Program: Hälsopromotion inriktning kostvetenskap Vt 2018 Handledare: Daniel Arvidsson Examinator: Christina Bergsv
dc.description.abstractKolhydrater har under flera år varit ett debatterat ämne och många människor följer dieter som utesluter till stor del (eller helt och hållet) kolhydrater. Vid teknikidrotter som kampsport, är kolhydrater en viktig energikälla för att orka fatta snabba och riktiga beslut. Kampsport är en idrott som kräver stor ansträngning både fysiskt och psykiskt och därmed mycket energi. Författarna till denna studie hade blivit upplysta om att det är vanligt att kvinnor på kampsportsklubbar i stor utsträckning utesluter kolhydrater från sin kost, vilket författarna ansåg kan vara ett problem. I denna studie berörs idrotterna thaiboxning, fullkontaktskarate och MMA. Syftet med studien var att utforska kvinnliga kampsportares inställning till kolhydrater. För att kunna få en djupare förståelse för inställningen, användes i denna studie semistrukturerade intervjuer. Urvalet bestod av fyra stycken kvinnliga kampsportare i åldrarna 21-29 år. Studien utgick från frågeställningarna hur inställningen till kolhydrater ser ut, hur det praktiskt tillämpas och vilka förklarande faktorer som kan ligga bakom inställningarna. Författarna drar som slutsats att kvinnliga kampsportare på en elitsatsande nivå har en förhållandevis positiv inställning till kolhydrater. Resultatet visar att deltagarnas inställningar har förändrats över åren och under deras tid som kampsportare. Coacher visades spela en viktig roll i både deras inställning till kolhydrater och den praktiska tillämpningen. Flera av deltagarna nämnde också att inställningen blivit mer positiv ju äldre de blivit. Resultatet i denna studie stödjer ej den uppfattning författarna hade vid studiens början.sv
dc.language.isoswesv
dc.relation.ispartofseriesVT18-14sv
dc.subjectkvinnliga kampsportaresv
dc.subjectkolhydratersv
dc.subjectinställningsv
dc.subjectförklarande faktorersv
dc.titleTankar kring kolhydrater hos kvinnliga kampsportaresv
dc.title.alternativeEn kvalitativ undersökning om kvinnliga kampsportares inställning till kolhydrater och vad som ligger bakom denna inställningsv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Department of Food and Nutrition, and Sport Scienceeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskapswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record