Show simple item record

dc.contributor.authorHasler, Matilda
dc.date.accessioned2018-08-08T08:59:02Z
dc.date.available2018-08-08T08:59:02Z
dc.date.issued2018-08-08
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/57308
dc.description.abstractStudiens övergripande syfte är att ge lärare som arbetar i grundskolans lägre årskurser en uppfattning kring innehållet i läroböcker i matematik avsedda för årskurs tre. Studien har fokuserats till att undersöka ovanstående med tal i bråkform som avgränsning. Frågeställningarna syftar till att undersöka hur läroböcker i matematik avsedda för årskurs tre framställer tal i bråkform. De syftar också till att undersöka vilka representationer- och aspekter av tal i bråkform som förekommer och dess utsträckning. Ytterligare något som undersöks utifrån frågeställningarna är om läroböckerna tillgodoser kursplanens centrala innehåll och kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs tre gällande tal i bråkform. Fyra läroböcker avsedda för årskurs tre valdes ut till studien genom dels ett bekvämlighetsurval men även genom ett målinriktat urval. De fyra läroböcker som ingår i studien är Favorit matematik 3B, Mondo matematik 3B, Mitt i prick matematik 3B och Koll på matematik 3B. För att besvara frågeställningarna har ett analysverktyg med kvalitativ ansats skapats utifrån tre nivåer; textuell, ideationell och interpersonell. Analysverktyget genererar empiri vilken ger information om lärobokens innehåll och relation till kursplanens centrala innehåll och kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs tre. Analysverktyget kompletteras med analysfrågor av kvantitativ ansats som ger svar på vilket utrymme tal i bråkform ges i läroböckerna, antal uppgifter vilka omfattar tal i bråkform samt utsträckning av aspekter- och representationer av tal i bråkform. Analysen med både analysverktyget och analysfrågorna tillämpades på varje enskild lärobok för att därefter jämföras med varandra. En komparativ design har alltså tillämpats vid presentation av resultatet. Samtliga läroböcker i studien tillgodoser kursplanens centrala innehåll och kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs tre gällande tal i bråkform, dock i varierande utsträckning både inom och mellan läroböckerna.sv
dc.language.isoswesv
dc.relation.ispartofseriesVT18-2930-022-L3XA1Asv
dc.subjectLärobok, matematik, tal i bråkform, aspekter av tal i bråkform, representationer av tal i bråkformsv
dc.titleAnalys av läroböcker i matematik avsedda för årkurs tre. Med fokus på tal i bråkform.sv
dc.title.alternativeAn analysis of mathematic textbooks intended for the third grade.Focusing on fractions.sv
dc.typeTexteng
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokH1
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Department of pedagogical, curricular and professional studieseng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk professionswe
dc.type.degreeStudent essayeng


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record