Show simple item record

dc.contributor.authorTolf, Lina
dc.contributor.authorJohansson, Linda
dc.date.accessioned2006-06-29T07:13:57Z
dc.date.available2006-06-29T07:13:57Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/572
dc.description.abstractABSTRAKT Institution: Institutionen för pedagogik och didaktik vid Göteborgs universitet. Författare: Linda Johansson och Lina Tolf Titel: Hur hanterar pedagoger konflikter? -En kvalitativ studie av pedagogers metodval för konflikthantering i grundskolan. Syftet med vår studie är att belysa hur ett antal verksamma pedagoger använder konflikthanteringsmetoderna Non Violent Communication, dramapedagogik och kompissamtal i de vardagliga konfliktsituationerna i grundskolan. Med våra frågeställningar söker vi svar på frågorna varför och hur pedagoger arbetar med de tre metoderna, samt vilken kunskap kring konflikthantering som kan bidra till en ökad professionalism hos pedagogen. Vi har genomfört intervjuer med fem pedagoger i grundskolans tidigare år. I resultatet synliggörs den didaktiska konsekvensen av en aktiv konflikthantering, bl.a. då vi visar att ohanterade konflikter kan förhindra lärandet. De tre metoderna visade sig vara helt skilda till sitt uttryckssätt och grunda sig i olika teorier. Trots dessa skillnader är det samma förmågor som pedagogerna strävar efter att utveckla hos eleverna. Vi finner vidare att alla tre metoder fungerar dels i förebyggande syfte, dels då en konflikt uppstått. Av vår studie framkommer att pedagoger föredrar att arbeta med en konkret och handfast metod för konflikthantering samt att konflikthantering bygger på empati och ömsesidig kommunikation. Pedagogens kompetens och professionalitet är två avgörande faktorer för om konflikthanteringen och det förebyggande arbetet kring konflikter i en grupp, blir framgångsrikt eller ej. Nyckelord: konflikthantering, Non Violent Communication, dramapedagogik, kompissamtal samt pedagogens professionella objekt.eng
dc.format.extent576001 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isosweeng
dc.publisherGöteborgs universitet. Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildningeng
dc.relation.ispartofseriesvt06 2611-24eng
dc.subjectkompissamtaleng
dc.subjectpedagogens professionella objekteng
dc.subjectkonflikthanteringeng
dc.subjectNon Violent Communicationeng
dc.subjectdramapedagogikeng
dc.titleHur hanterar pedagoger konflikter? -En kvalitativ studie av pedagogers metodval för konflikthantering i grundskolan.eng
dc.typeTexteng
dc.type.svepothereng


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record