Show simple item record

dc.contributor.authorBergstrand, Jespersv
dc.contributor.authorJohansson, Christoffersv
dc.date.accessioned2018-07-18T13:52:18Z
dc.date.available2018-07-18T13:52:18Z
dc.date.issued2018sv
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/57173
dc.description.abstractMellanmålet är en viktig och väsentlig del i fritidshemmet. Trots det råder bristande forskning inom området, inte minst ur barns perspektiv. Studiens syfte är att undersöka hur elever och lärare talar om mellanmålet. Forskningsfrågorna är således: • Hur talar eleverna om mellanmålet på Fritidshemmet? • Hur talar lärarna om mellanmålet på Fritidshemmet? • Vilka likheter och skillnader finns det mellan lärarnas och elevernas samtal om mellanmålet? • Vilka aspekter kan ha en påverkan på mellanmålet utifrån våra tolkningar? I och med att tidigare forskning främst utgår ifrån ett vuxenperspektiv har vi valt att intervjua både elever och lärare. Vi utgår ifrån ett barndomssociologiskt perspektiv där man ser barn som kompetenta aktörer. Vi intervjuar 14 elever som är 8-9 år gamla på en fritidsavdelning. Vidare använder vi oss av semistrukturerade elevintervjuer med 2-5 deltagare i varje grupp. Vi intervjuar även 2 lärare individuellt på samma fritidsavdelning. Samtliga intervjuer pågår mellan 20-40 minuter och spelas in. Inledningsvis gör vi kortare observationer under mellanmålet för att ge oss en förförståelse av praktiken. Utifrån vårt barndomssociologiska perspektiv analyserar vi med hjälp av tematisk analys och kommer fram till följande teman: maten, makten, rummet och lärandet. Eleverna uttrycker ett missnöje om den mat som serveras, mellanmålets utformning, det sociala klimatet och att de inte får bestämma något. Lärarna beskriver att mellanmålet är bristfälligt på flera plan. Stora barngrupper, personaltäthet och dåliga lokaler är några exempel. Lärarna beskriver också att de är medvetna om att eleverna inte får något inflytande över måltiden och dess utformning. Vi diskuterar det bristande elevinflytandet och avsaknaden av demokratiska processer. Vidare diskuterar vi vikten av ett demokratiskt ledarskap och en syn på barn som aktiva medborgare samt hur detta kan påverka inflytande och kommunikation.sv
dc.language.isosvsv
dc.titleSamtal om mellis. En kvalitativ studie om hur elever och lärare talar om mellanmålet på fritidshemmet.sv
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLawsv
dc.type.uppsokM2sv
dc.contributor.departmentInstitutionen för pedagogik, kommunikation och lärandesv
dc.type.degreeStudent essaysv


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record