Show simple item record

dc.contributor.authorJohansson, Andreassv
dc.date.accessioned2018-07-18T13:50:53Z
dc.date.available2018-07-18T13:50:53Z
dc.date.issued2018sv
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/57143
dc.description.abstractI en skolkontext så finns det en tabubelagd diskussion om huruvida lärare överför sina åsikter till sina elever om de är öppna med var de själva står. Ett absolut svar på denna fråga finns inte att finna i tillgänglig forskning. Syftet med denna studie är att komplettera den forskning som finns i området och att ge svar på en fråga; överför lärare i samhällskunskap sina personliga politiska åsikter och värderingar till sina elever, i högre grad om de är öppna med sina åsikter inför eleverna? Den tidigare socialisationsforskningen som finns är primärt inriktad på ungdomars åsiktsbildning utifrån familj och senare utifrån ett omvärldsperspektiv. Annan forskning som är aktuell, rör lärarens inverkan och ledarskap och pekar på vikten av lärarengagemang. Mina egna hypoteser är utformade efter den bild tidigare forskningen gett mig och olika utfall i frågan är absolut möjligt men det troligaste alternativet är att lärare inte påverkar mer pga. öppenhet. Studien är utförd i form av enkätundersökningar på drygt 200 elever och 10 lärare på tre skolor i Västra Götaland och datamängden är sammanställt i en statistisk analys. Resultatet av undersökningen ger inga bevis för att eleverna låter sig påverkas av att läraren är öppen med sina åsikter. Slutsatsen återkopplar till tidigare forskning som pekar på att ungdomars omvärld har en stor inverkan på deras åsikter och skolan är bara en del av den omvärlden som inte ensamt kan påverka eleverna åsiktsbildning.sv
dc.language.isosvsv
dc.titleDen åsiktsöppna undervisningen - Politiskt öppna lärares inverkan på elevers åsiktsbildningsv
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLawsv
dc.type.uppsokM2sv
dc.contributor.departmentStatsvetenskapliga institutionensv
dc.type.degreeStudent essaysv


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record