Show simple item record

dc.contributor.authorNyvaller, Hannasv
dc.date.accessioned2018-07-18T13:50:52Z
dc.date.available2018-07-18T13:50:52Z
dc.date.issued2018sv
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/57137
dc.description.abstractI den svenska gymnasieskolan är det vanligt att eleverna skriver texter både på dator och för hand. Eftersom alla texter bedöms utifrån samma kunskapskrav är det av stor vikt att förutsättningarna för skrivandet är likvärdiga. I föreliggande studie belyses om det finns överindividuella språkliga skillnader mellan ett antal gymnasieelevers datorskrivna och handskrivna texter på svenska. 18 elever har deltagit i undersökningen. Varje elev har inom ramen för gymnasiekursen Svenska 2 skrivit två texter: en på dator och en med papper och penna. Elevtexterna har analyserats i två steg. Först räknades antal ord, meningar och stavfel i hela materialet. Därefter gjordes en grammatisk analys av ett urval om åtta texter. Den grammatiska analysen fokuserade dels på fördelningen av olika typer av satser, dels på variation av huvudsatsernas fundament. Resultaten visar att det finns skillnader mellan de datorskrivna och de handskrivna texterna såväl på gruppnivå som på individnivå. De datorskrivna texterna är avsevärt längre än de handskrivna och innehåller också fler unika stavfel, varav många är rena slagfel. Vad gäller fördelningen av satstyper har inga entydiga resultat kunnat påvisas. Fundamenten är mer varierade i de datorskrivna än i de handskrivna texterna, både avseende längd och satsdelsfunktion. De skillnader mellan datorskrivna och handskrivna texter som framkommer av analysen skulle kunna inverka på bedömning och betygssättning och därmed utmana likvärdigheten i systemet. Mer forskning på området är därför önskvärd.sv
dc.language.isosvsv
dc.titleLikvärdigt skrivande? En analys av ett antal gymnasieelevers argumenterande texter skrivna på dator och för handsv
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLawsv
dc.type.uppsokM2sv
dc.contributor.departmentInstitutionen för litteratur, idéhistoria och religionsv
dc.type.degreeStudent essaysv


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record