Show simple item record

dc.contributor.authorEk, Madeleine
dc.contributor.authorSödling, Richard
dc.date.accessioned2018-07-04T06:56:03Z
dc.date.available2018-07-04T06:56:03Z
dc.date.issued2018-07-04
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/56970
dc.descriptionThe purpose of this study is to study the phenomenon of interaction with technology before going to sleep. Through a quantitative correlational study with 190 participants the personality traits of Five-factor models will be investigated in relation to interaction with technology before going to sleep. The hypothesis stated that Openness to experience, Extraversion and Neuroticism would show a positive correlation to interaction with technology before going to sleep, while Agreeableness and Conscientiousness would render a negative correlation. The data was gathered by publishing a survey on Facebook and in a newsletter at the student service homepage named Studentportalen. The results indicated a positive correlation between interaction with technology before going to sleep and Openness to experience, while Conscientiousness, Extraversion, Agreeableness and Neuroticism showed a negative correlation. Only Conscientiousness and Extraversion turned out statistically significant which partially supports the hypothesis. One could argue that a lesser degree of Conscientiousness and Extraversion contributes to a higher degree of inclination towards interaction with technology before going to sleep, which could also be attested by the descriptions and characteristics linked to the personality traits. This study has potential for development regarding the amount of participants, demographic distribution and forums for participants. Future studies could relate to this study and it’s criticism, integrate more relevant variables and contribute to further the research with the purpose of improving the perspective between technology and health.sv
dc.description.abstractSyftet med den här studien är att studera fenomenet interaktion med teknologi innan avsedd sömn. Via en kvantitativ korrelationsstudie med 190 deltagare undersöktes Femfaktormodellens personlighetsdrag i relation till graden av interaktion med tek-nologi innan avsedd sömn. Hypotesen var att personlighetsdragen Openness to ex-perience, Extraversion och Neuroticism skulle ha en positiv korrelation till interakt-ion med teknologi innan avsedd sömn, medan Agreeableness och Conscientiousness skulle visa på en negativ korrelation. Data insamlades via en enkät som publicerades på Facebook och i ett nyhetsbrev på hemsidan för studentservice vid namn Student-portalen. Resultatet visade på en positiv korrelation mellan interaktion med teknik innan avsedd sömn och Openness to experience, medan Conscientiousness, Extra-version, Agreeableness och Neuroticism visade på en negativ sådan. Endast Consci-entiousness och Extraversion visade på statistisk signifikans, vilket delvis ger stöd för hypotesen. Man skulle kunna resonera kring att en mindre grad av Conscientious-ness och Extraversion bidrar till en större benägenhet för interaktion med teknologi innan avsedd sömn, detta skulle även kunna styrkas av de beskrivningar och egen-skaper som tillhör personlighetsdragen. Den här studien har utvecklingspotential gäl-lande deltagarantal, demografisk fördelning och forum för deltagare. Framtida stu-dier kan förhålla sig till den här studien och dess kritik, integrera fler relevanta vari-abler samt bidra till att driva vidare forskning i syfte att förbättra förhållningssättet mellan teknik och hälsa.sv
dc.language.isoswesv
dc.relation.ispartofseries2018:063sv
dc.subjectFemfaktormodellensv
dc.subjectinteraktion med teknologisv
dc.subjectanvändarmönster innan sömnsv
dc.subjectberoendesv
dc.subjectdigitaliseringsv
dc.titlePÅVERKAR PERSONLIGHETSDRAG MÄNGDEN TEKNIKINTERAKTION INNAN SÖMN? Big Five och digitala skärmar i mörkretsv
dc.title.alternativeDoes Personality Traits Affect the Amount of Technology Use Before Sleep? Big Five and Digital Screens in the Darksv
dc.typeTexteng
dc.setspec.uppsokTechnology
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentInstitutionen för tillämpad informationsteknologiswe
dc.contributor.departmentDepartment of Applied Information Technologyeng
dc.type.degreeKandidatuppsatsswe
dc.type.degreeBachelor thesiseng


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record