Show simple item record

dc.contributor.authorAndersson, Linnéa
dc.contributor.authorPettersson, Jonas
dc.date.accessioned2018-06-27T12:41:35Z
dc.date.available2018-06-27T12:41:35Z
dc.date.issued2018-06-27
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/56799
dc.description.abstractStäder och regioner runt om i världen försöker ställa om mot en mer hållbar mobilitet där fokus flyttas från bilar för att istället främja andra mer hållbara transportslag. En ökning av kollektivtrafiken samt att få fler att välja gång eller cykel som transportmedel ses som önskvärt. Detta för att undvika de negativa konsekvenser som en ökad bilism för med sig. Det gäller bland annat i form av koldioxidutsläpp, försämrad folkhälsa och ökad trängsel. För att få till en ändring gällande val av transportmedel gäller det att förstå de faktorer som hindrar personer från att välja mer hållbara transportmedel. Otrygghet är en faktor som kan hindra personer från att välja cykeln som transportmedel. För att kunna öka tryggheten bland cyklister är ett första steg att undersöka vad det är som skapar otrygghet. Denna uppsats utforskar upplevelser av otrygghet bland vanecyklister i Göteborg. Syftet besvaras i huvudsak med hjälp av en kvalitativ intervjuundersökning med stöd av bilder. Respondenterna valdes strategiskt ut genom en initial urvalsenkät, som även bidrog med en överblick av den utvalda gruppen. Intervjuerna behandlades genom en kvalitativ tematisk innehållsanalys och resulterade i tre huvudkategorier. Resultatet visar att otrygghet bland vanecyklister kan delas upp i infrastruktur, kunskap om trafikregler samt beteende och normer. Analysen av resultatet gjordes med hjälp av de teoretiska begreppen; trygghet, mobilitet samt beteende och attityder. Dessa begrepp används för att koppla studiens resultat till ett större sammanhang och för att kunna dra slutsatser. Som kategorierna antyder går det inte att bekämpa otryggheten enbart med hjälp av förbättrad infrastruktur. För att infrastrukturen ska användas på ett bra sätt krävs förbättrad kunskap om och efterföljning av trafikregler. Det måste även arbetas mot förändrat beteende hos enskilda trafikanter samt förbättrad attityd mellan olika trafikslag för att nå en ännu tryggare cykelstad för Göteborgs cyklister.sv
dc.language.isoswesv
dc.relation.ispartofseriesKandidatuppsats i kulturgeografisv
dc.relation.ispartofseries2018/05sv
dc.subjectotrygghet, cykling, mobilitet, infrastruktur, beteende, Göteborg.sv
dc.titleOtrygghet i cykeltrafiken. En kvalitativ studie om upplevd otrygghet hos cyklister i Göteborgsv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg / Department of Economy and Societyeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälleswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record