Show simple item record

dc.contributor.authorHjortskog, Erica
dc.date.accessioned2018-06-07T07:53:36Z
dc.date.available2018-06-07T07:53:36Z
dc.date.issued2018-06-07
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/56574
dc.descriptionBackground: The workplace is of major importance to the health and well-being of workers and also to public health. Therefore, it is important to increase knowledge about healthy workplaces, which are not so well researched. Purpose: To investigate how healthy workplaces can be created. Method: A systematic literature search was made in two databases and 555 studies were found, of which 13 studies were selected based on purpose and selection criteria. A quality and evidence examining was performed with the chosen studies. Qualitative content analysis was used as the method of analysis which gave five themes. Results: Organizational structures that promote health, a good work environment, engaging leaders, a good work climate and a healthy lifestyle were work-related factors that can create healthy workplaces. Conclusion: Many different work-related factors are likely to play a role in healthy workplaces. The benefits of creating such a workplace is an increased work attendance which is positive for both public health and the workplace. However, more research is needed in this field, and not least with a focus on gender.sv
dc.description.abstractBakgrund: Arbetsplatsen har en stor betydelse för arbetstagarnas hälsa och välbefinnande samt även för folkhälsan. Därför är det viktigt att öka kunskapen om hälsosamma arbetsplatser, vilket inte är så väl beforskat. Syfte: Att undersöka hur hälsosamma arbetsplatser kan skapas. Metod: En systematisk litteratursökning gjordes i två databaser och 555 studier hittades varav 13 studier valdes ut utifrån syfte och urvalskriterier. En kvalitets- och evidensgranskning gjordes av de valda studierna. Kvalitativ innehållsanalys användes som analysmetod vilket gav fem teman. Resultat: Organisationsstrukturer som gynnar hälsan, en god arbetsmiljö, engagerande ledare, ett gott arbetsklimat och en sund livsstil var arbetsrelaterade faktorer som kan skapa hälsosamma arbetsplatser. Slutsats: Många olika arbetsrelaterade faktorer kan sannolikt spela roll för hälsosamma arbetsplatser. Nyttan med att skapa en sådan arbetsplats är en ökad arbetsnärvaro vilket är positivt för både folkhälsan och för arbetsplatsen. Dock behövs det mer forskning inom detta fält och inte minst med ett fokus på genus.sv
dc.language.isoswesv
dc.relation.ispartofseriesFolkhälsovetenskapligt programsv
dc.subjectHälsosam arbetsplats, Arbetsrelaterad hälsa, Hälsopromotion, Arbetsmiljö, Folkhälsasv
dc.subjectHealthy Workplace, Work-related Health, Health Promotion, Work Environment, Public Healthsv
dc.titleHälsosamma arbetsplatser – En systematisk litteraturöversikt med ett folkhälsovetenskapligt perspektivsv
dc.title.alternativeHealthy Workplaces – A systematic literature review with a public health perspectivesv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokMedicine
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentGöteborg University/Department of Medicineeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för medicinswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record