Show simple item record

dc.contributor.authorDiffner, Anna
dc.contributor.authorDhillon, Teresa
dc.date.accessioned2018-05-18T11:22:37Z
dc.date.available2018-05-18T11:22:37Z
dc.date.issued2018-05-18
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/56365
dc.description.abstractBakgrund Personer med psykiska funktionshinder har svårigheter att klara av vardagliga aktiviteter självständigt, att ha rutiner och sociala relationer. De kan vara inaktiva då de har svårighet att initiera aktivitet, kan ha lågt självförtroende, låg tilltro till den egna utförandekapaciteten och sakna meningsfulla aktiviteter. Forskning visar att arbetsterapeutiska interventioner för personer som har svårigheter att utföra meningsfulla aktiviteter bör vara flexibla och klientcentrerade för gynnsam rehabilitering. De aktivitetsgap som framkom utifrån forskning har även belyst vikten för arbetsterapeuten att arbeta utifrån ett psykosocialt perspektiv. Då riktlinjer framförallt påtalar kontakt med en arbetsterapeut vid problematik kring ADL, kroppsfunktion och förflyttning är frågan om det finns möjlighet till ett psykosocialt perspektiv i arbetet för arbetsterapeuten. Syfte Syftet med studien var att undersöka arbetsterapeuters upplevelser kring uppdraget gentemot bostad med särskild service med inriktning psykiatri. Metod Studien utfördes enligt en kvalitativ innehållsanalytisk ansats. Deltagarna var verksamma inom Hemsjukvården och hade uppdrag riktat mot bostad med särskild service boenden inom psykiatrin. Data utifrån intervjuerna analyserades med innehållsanalysen. Resultat Ur innehållsanalysen framkom tre kategorier, Arbetssätt som är otillräckligt för uppdraget, Verksamhet brister i anpassning av nya områden och Bristfälligt samspel mellan professioner. I kategorierna finns nio underkategorier Slutsats Studien visar på att samarbete mellan arbetsterapeut och personal på boende är avgörande för en framgångsrik rehabilitering. Den visar även att det finns brister i såväl samarbete som uppdragsbeskrivning vilket påverkar arbetssättet med patienterna. Det finns ett behov av vidare klinisk forskning kring arbetssätt utifrån patienternas behov för att tydliggöra uppdraget gentemot både arbetsterapeuter och personal på boenden.sv
dc.language.isoswesv
dc.subjectOccupational Therapysv
dc.subjectpsychiatric disabilitysv
dc.subjectpsychosocial rehabilitationsv
dc.subjecthome care servicesv
dc.titleARBETSTERAPEUTERS UPPLEVELSER KRING UPPDRAGET GENTEMOT BOSTAD MED SÄRSKILD SERVICE En kvalitativ intervjustudiesv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokMedicine
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologiswe
dc.contributor.departmentGothenburg University/Institute of Neuroscience and Physiologyen
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record