Show simple item record

dc.contributor.authorLarsson, Rebeckasv
dc.contributor.authorMillblad Larsson, Nilssv
dc.date.accessioned2018-05-11T11:25:26Z
dc.date.available2018-05-11T11:25:26Z
dc.date.issued2017sv
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/56318
dc.description.abstractStudiens syfte var att undersöka hur mycket kunskap och utbildning förskollärare har om barn i sorg. Ytterligare vill vi belysa vilka verktyg det finns i förskolan och hur pedagoger kan använda sig av dessa i arbetet med barns sörjande. Vi har valt att utgå från två frågeställningar i vårt arbete: • Hur beskriver pedagoger sitt förhållningssätt till barn i sorg? • Vilka verktyg använder sig pedagoger av i arbetet med barn i sorg? För att kunna besvara dessa frågor har vi valt att använda oss av semistrukturerade djupintervjuer inom den kvalitativa metoden. 4Vi har i analysen av resultatet använt oss av hermeneutisk ansats samt kopplat till anknytningsteori samt Cullbergs kristeori. Studien bygger på pedagogers erfarenheter relaterat till litteratur som finns kring barns reaktioner. Dessa visar att de inte finns så mycket kunskap inom ämnet och att detta främst beror på avsaknad av undervisning i förskollärarutbildningen men att man inte heller fokuserar på det på förskolan i verksamheten. Vid de förskolor vi besökt finns det en skriven handlingsplan och en låda med anpassat innehåll som kan användas om något barn och familj hamnat i sorg. Det viktigaste för barnet är att våga prata med det om sorgen samt att ha en god relation med anhöriga och kommunicera med dem. Pedagogernas förhållningssätt baseras på intuition och erfarenhet av arbetet med barn och utifrån det väljer de att göra på olika sätt. Vikten av att barnen ska ha det så bra som möjligt på förskolan är tydlig men pedagogerna arbetar inte proaktivt med att hantera ett barn i sorg. Barn reagerar olika i sorg vilket gör situationen komplex. Det varierar mellan att inte visa något alls till frustration och ilska. Barn kan också bli regressiva och börja med beteenden som man som vuxen trodde hade vuxit bort hos dem.sv
dc.language.isosvsv
dc.titleHur man som pedagog möter sorg i förskolansv
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLawsv
dc.type.uppsokM2sv
dc.contributor.departmentInstitutionen för pedagogik, kommunikation och lärandesv
dc.type.degreeStudent essaysv


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record