Show simple item record

dc.contributor.authorNadolski, Majasv
dc.contributor.authorThorell, Daniellasv
dc.date.accessioned2018-05-11T11:25:24Z
dc.date.available2018-05-11T11:25:24Z
dc.date.issued2018sv
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/56305
dc.description.abstractAbstract Syftet med denna studie har vuxit fram genom ett missnöje med bristen på genusperspektiv i förskollärarutbildningen vid Göteborgs universitet. Vi ville undersöka om studenterna upplevs ha fått tillräcklig kunskap inom genus- och jämställdhetsarbete för att kunna tillämpa denna i sitt framtida yrkesutövande. Detta valde vi att göra genom en enkätundersökning, där frågeformuläret utformades för att ge svar på frågeställningar gällande studenternas uppfattning om genuspedagogik, dess roll i utbildningen och vilka redskap de upplever sig ha fått inom ämnet. Efter att ha distribuerat vår undersökning i form av en webbenkät, kodades och presenterades materialet med hjälp av statistikprogrammet SPSS. Av vårt resultat, som delades upp i fyra teman, framkommer bland annat att det finns ett visst missnöje med hur genus inkluderats i utbildningen, att studenternas eventuella tidigare intresse för genuspedagogik går hand i hand med deras känsla av trygghet för att inkludera detta i sitt framtida yrkesutövande, samt att en majoritet av de tillfrågade motsätter sig användandet av pronomen hen. Dessa resultat diskuterades och problematiserades ur ett poststrukturellt feministiskt perspektiv och ett queerteoretisk ansats, för att lägga fokus vid kön som socialt konstruerat, och de normer och maktstrukturer som upprätthåller ett ojämställt samhälle.sv
dc.language.isosvsv
dc.title"Om studenterna ser sig själva som könsblinda efter 3,5 år har vi verkligen misslyckats" - En kvantitativ studie om studenternas uppfattning av genuspedagogik i förskollärarutbildningensv
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLawsv
dc.type.uppsokM2sv
dc.contributor.departmentInstitutionen för pedagogik, kommunikation och lärandesv
dc.type.degreeStudent essaysv


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record