GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Institute of Neuroscience and Physiology / Institutionen för neurovetenskap och fysiologi >
Kandidatuppsatser / Bachelor theses >

PATIENTENS UPPLEVELSE AV REHABKOORDINATORN- En kvalitativ studie


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/56109

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_56109_1.pdfBachelor Thesis 268KbAdobe PDF
View/Open
Title: PATIENTENS UPPLEVELSE AV REHABKOORDINATORN- En kvalitativ studie
Authors: Boberg, Ester
Hansson, Cara
Issue Date: 27-Mar-2018
Degree: Student essay
Keywords: Return to work
Sick leave
Case managers
Abstract: Bakgrund Då sjukskrivningarna successivt ökade i Sverige, startade 2006 ett projekt vid namn “Sjukskrivningsmiljarden”. I projektet uppstod funktionen rehabkoordinator, vars uppdrag var att underlätta både för patienter och de olika yrkesgrupper som medverkar under en sjukskrivningsprocess. Rollen som rehabkoordinator är relativt ny vilket innebär att det ännu finns kunskapsgap gällande rehabkoordinatorns arbetsmetod vid Sahlgrenska Universitetssjukhus, vilket är anledningen till att den här stu... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/56109
Appears in Collections:Kandidatuppsatser / Bachelor theses

 

 

© Göteborgs universitet 2011