Show simple item record

dc.contributor.authorForsstrand, Johan
dc.date.accessioned2018-03-16T14:18:36Z
dc.date.available2018-03-16T14:18:36Z
dc.date.issued2018-03-16
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/56007
dc.description.abstractAbstract Syftet med studien har varit att undersöka vilka arbetsuppgifter förskolechefer utför, hur de ser på sitt eget arbete och på sitt eget ledarskap. Jag har också undersökt om förskolechefer i privat regi har liknande arbetsuppgifter som förskolechefer i offentlig regi har eller om dessa skiljer sig åt. Studien har utgått från förskolechefens perspektiv. Jag har utgått från tidigare gjord forskning om bland annat organisationsteori, ledarskap, marknad, chefskap och pedagogiskt ledarskap. I min studie har jag genomfört halvstrukturerade intervjuer för att få svar på mina frågeställningar. I studien ingick sju förskolechefer. Resultaten visar att förskolechefer har liknande arbetsuppgifter oavsett om verksamheten drivs i privat eller i offentlig regi med den skillnad att förskolechefer i privat regi verkar mer kundorienterade. Det verkar som om det pedagogiska ledarskapet är starkare i teorin än i praktiken. Förskolechefer anser att de har ett viktigt men psykiskt tungt arbete och synen på det egna ledarskapet går att koppla till processer, kultur och relationer. Förskolechefer verkar vara duktiga på att kunna växla mellan olika perspektiv beroende på hur de uppfattar medarbetarnas behov.sv
dc.language.isoswesv
dc.relation.ispartofseriesMastersv
dc.relation.ispartofseriesVT14 IPS01 PDAU62sv
dc.subjectFörskolechefsv
dc.subjectpedagogiskt ledarskapsv
dc.subjectförskolemarknadsv
dc.titlePedagogiskt ledarskap i förskolechefers vardagsv
dc.typeTexteng
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokH2
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Department of education and special educationeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogikswe
dc.type.degreeStudent Essayeng


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record