GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Law / Juridiska institutionen >
Magisteruppsatser >

Föräldrarnas samarbetsförmåga i vårdnadsmål. En undersökning av innebörden av begreppet "föräldrarnas samarbetsförmåga" i gällande rätt, hur begreppet bedöms i praktiken samt hur betänkandet "Se barnet!" kan påverka framtida prövningar av samarbetsförmågan i vårdnadsmål.


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/55448

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_55448_1.pdf2589KbAdobe PDF
View/Open
Title: Föräldrarnas samarbetsförmåga i vårdnadsmål. En undersökning av innebörden av begreppet "föräldrarnas samarbetsförmåga" i gällande rätt, hur begreppet bedöms i praktiken samt hur betänkandet "Se barnet!" kan påverka framtida prövningar av samarbetsförmågan i vårdnadsmål.
Authors: Svantesson, Elin
Issue Date: 13-Feb-2018
Degree: Student essay
Series/Report no.: 2018:23
Abstract: Efter en separation är det inte alltid naturligt för föräldrar att upprätthålla ett fungerande samarbete med varandra, i frågor som rör barnet. Genom 2006 års vårdnadsreform infördes kriteriet ”föräldrarnas samarbetsförmåga” i 6 kap. 5 § andra stycket FB, vilket är ytterligare en bedömningsgrund för domstolen vid avgörande av vårdnadsfrågan. Med anledning av att antalet vårdnadsmål har ökat drastiskt sedan införandet av bedömningsgrunden tillsattes 2014 års vårdnadsutredning, vilken utmynnade i ... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/55448
Appears in Collections:Magisteruppsatser

 

 

© Göteborgs universitet 2011