Show simple item record

dc.contributor.authorBoberg, Matilda
dc.contributor.authorHammar, Jacob
dc.date.accessioned2018-02-12T13:14:05Z
dc.date.available2018-02-12T13:14:05Z
dc.date.issued2018-02-12
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/55399
dc.description.abstractProgram: Medie- och kommunikationsvetarprogrammet med inriktning PR, opinionsbildning och omvärld Grundnivå Ht 2017 Handledare: Marie Grusell Kursansvarig: Malin Sveningsson Sidor: 47 Ord: 19 032 Syfte: Syftet med denna studie är att skapa en djupare förståelse för hur unga upplever Instagram. Teori: Uses & gratifications Metod: Kvalitativa samtalsintervjuer Material: Elva kvalitativa samtalsintervjuer med respondenter i åldrarna 19-25 år. Resultat: Resultaten från studien visar att det finns ett starkt samband mellan de behov som söks tillfredsställas och de som faktiskt tillfredsställs. De behov som oftast tillfredsställs i användandet av Instagram är behov kopplade till behovskategorierna Underhållning, Uppmärksamhet, Social interaktion, Parasocial Interaktion, Informationssökning, Informationsdelning och Tillgivenhet. Två nya behov upptäcktes; Dokumentationsbehovet som innebär att användaren använder mediets funktioner för att spara innehåll för framtida bruk, samt Tvångsbehovet som visar på en upplevd känsla av att vara tvungen att ta del av innehåll av en viss karaktär i en viss utsträckning. Analysen visade också att respondenterna inte önskade tillfredsställa alla behov genom användandet av en applikation, utan använde hellre flera applikationer dedikerade åt särskilda behov och funktioner. Respondenterna söker en förutsägbarhet kring vilka behov som kommer att tillfredsställas.sv
dc.language.isoswesv
dc.relation.ispartofseriesC1020sv
dc.subjectUses and gratifications, social media, instagram, gratification sought, gratification obtained, interactivity, qualitative interviews, feature, control, function.sv
dc.title"EN LAJK KAN BETYDA TUSEN ORD" En kvalitativ studie om hur unga upplever Instagramsv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikationswe
dc.contributor.departmentGöteborg University/Department of Journalism Media and Communicationeng
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record