Show simple item record

dc.contributor.authorClaesson-Roback, Emelie
dc.date.accessioned2018-02-08T08:00:58Z
dc.date.available2018-02-08T08:00:58Z
dc.date.issued2018-02-08
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/55311
dc.description.abstractLärares utformande av matematikundervisning i förskoleklass har tidigare setts vara problematisk på grund av bristande regleringar (Skolinspektionen, 2015). Sedan Lgr 11 (Skolverket, 2017) reviderades 2016 finns ett eget kapitel som reglerar förskoleklassens verksamhet, vad den ska innehålla samt hur den ska vara utformad. Tidigare forskningsresultat visar att elever redan i tidig ålder behöver grunda ett intresse samt grundläggande matematiska kunskaper för att lättare kunna ta till sig senare utbildning. Ett sätt att åstadkomma detta är att elever i tidig ålder får erfara lekfull samt givande matematikundervisning. Syftet med studien var att undersöka hur lärare i förskoleklass kan bedriva lekfull och lärorik matematikundervisning för att förbereda elever inför kommande grundskoleutbildning samt hur lärandesituationerna är utformade. Detta genom att ta reda på hur lärare i förskoleklass utformar matematikundervisningen följt av att studera genom vilka lärandesituationer det sker genom: fri lek, lärares involverande eller lärarstyrda instruktioner. Sex stycken yrkesverksamma lärare i förskoleklass har genom semi-strukturerade intervjuer beskrivit deras matematikundervisning samt uppvisat material. Studiens resultat visade att matematiken integreras i flertalet lekfulla lärandesituationer där elever ges möjlighet att grunda såväl ett intresse som de grundläggande kunskaperna för vidare utbildning. Lärare tar tillvara på det matematiska innehållet som finns i vardagskontexten samt gör elever uppmärksamma på detta genom att synliggöra såväl innehåll som lärandemål. Didaktiska konsekvenser av detta är att matematikundervisning ska ske genom lekfulla lärandesituationer redan i förskoleklass för att elever ska ges möjlighet att skapa ett intresse samt tillägna sig de grundläggande kunskaperna inom ämnet.sv
dc.language.isoswesv
dc.relation.ispartofseriesHT17-2930-005-L3XA1Asv
dc.subjectmatematikundervisning, förskoleklass, lärandesituation, lekfull, arbetssätt, intresse, engagemangsv
dc.titleMatematikundervisning genom lekfulla lärandesituationer – Intervjustudie med sex yrkesverksamma lärare i förskoleklasssv
dc.title.alternativeTeaching mathematics through playful learning situations – An interview study with six teachers working in preschool classessv
dc.typeTexteng
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Department of pedagogical, curricular and professional studieseng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk professionswe
dc.type.degreeStudent essayeng


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record