Show simple item record

dc.contributor.authorEriksson, Sara
dc.date.accessioned2018-02-07T10:05:22Z
dc.date.available2018-02-07T10:05:22Z
dc.date.issued2018-02-07
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/55294
dc.description.abstractDetta examensarbete är en kvalitativ enkätsstudie som handlar om hur elever uppfattar och tolkar matematiska textuppgifter som beskriver subtraktionssituationer. Internationella jämförelser under 2000-talet visar att svenska elever presterar dåligt i såväl läsförståelse som matematik. Den här studien syftar till att förstå hur elever tolkar textuppgifter och hur språket i uppgiften påverkar elevens lösning för att kunna åstadkomma en undervisning som fokuserar på att utveckla enkodningsförmågan. Frågeställningen som undersöks är hur eleverna tolkar textuppgifter som beskriver olika subtraktionssituationer. I analysen av datan har fokus varit på elevernas korrekta enkodning av textuppgifterna och inte på en korrekt matematisk beräkning. Resultaten pekar dels på att det finns vissa situationer som eleverna inte självklart tolkar som subtraktionssituationer vilket kan leda till problem, dels på att eleverna i vissa sammanhang verkar påverkas negativt av signalord i textuppgifterna. De didaktiska konsekvenserna av resultaten skulle kunna tänkas vara att lärare behöver göra eleverna medvetna om de olika situationerna som används för att beskriva subtraktion och att subtraktion inte är synonymt med att ”ta bort”. En annan didaktisk konsekvens som resultaten leder till är att läraren redan i en tidig ålder behöver ge eleverna hållbara strategier och fokusera på att utveckla den matematiska läsförståelsen.sv
dc.language.isoswesv
dc.relation.ispartofseriesHT17-2930-017-L6XA1Asv
dc.subjectmatematik, textuppgifter, läsförståelse, subtraktion, subtraktionssituationersv
dc.titleHur hänger läsningen ihop med lösningen? En enkätstudie om elevers tolkning av textuppgiftersv
dc.title.alternativeHow does reading connect with solving? A survey-study of pupils decoding of word problemssv
dc.typeTexteng
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Department of pedagogical, curricular and professional studieseng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk professionswe
dc.type.degreeStudent essayeng


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record