Show simple item record

dc.contributor.authorHebelius, Annie
dc.date.accessioned2018-02-07T09:53:35Z
dc.date.available2018-02-07T09:53:35Z
dc.date.issued2018-02-07
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/55293
dc.description.abstractSyftet med denna undersökning är att kartlägga på vilket sätt biologisk evolution skildras i mellanstadiets läroböcker i biologi. Forskning som undersökts i den här studien visar att då evolution står till grund för all biologi, bör därmed evolutionsteorin stå till grund för all biologiundervisning. Studien syftar också till att se hur väl dessa böcker förhåller sig till den tilltänkte läsarens förförståelse, den förförståelse som enligt hermeneutisk teori är en förutsättning för tillägnandet av ny kunskap. Med detta som grund genomfördes en kvalitativ textanalys av två svenska läromedel anpassade för mellanstadiet, skrivna och utgivna efter att läroplanen 2011 trätt i kraft. Frågeställningarna fokuserar på hur texterna kan fungera överbryggande mellan det vardagliga- och naturvetenskapliga språket och vad dessa texter kan innebära för den tilltänkte läsarens förståelse av evolutionens organisatoriska nivåer, samt biologiämnet i stort. Resultatanalysen visar att det läromedel som bygger sitt innehåll på centrala evolutionsteoretiska begrepp och fenomen också tenderar att lägga fokus på hur evolution sker. Detta genom att fokusera på evolutionens olika organisatoriska nivåer, tidsaspekten samt begreppsanvändningen. Det läromedel som kompletterar sitt innehåll med centrala evolutionsteoretiska begrepp och fenomen tenderar att lägga fokus på att evolution händer. Utifrån detta perspektiv behandlas evolution utifrån generella beskrivningar och fokuserar inte på evolutionära mekanismer och processer. Då ansvaret för efterhandsgranskning av läromedels duglighet ligger på lärares kompetens förutsätter detta att man utöver allmänna kunskaper kring hur läromedel bör utformas, också bör ha god ämnesdidaktisk kompetens i det ämne läromedlet behandlar. Detta för att ha kompetens till att avgöra om läromedlet är brukligt.sv
dc.language.isoswesv
dc.relation.ispartofseriesHT17-2930-023-L6XA1Asv
dc.subjectEvolutionsteorin, mellanstadiet, läroböcker, kvalitativ textanalys, hermeneutik, begreppsförståelsesv
dc.titleTvå läroböckers skildring av evolutionsteorin – en textanalyssv
dc.title.alternativeTwo textbooks depiction of the theory of evolution – a text analysissv
dc.typeTexteng
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Department of pedagogical, curricular and professional studieseng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk professionswe
dc.type.degreeStudent essayeng


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record