Show simple item record

dc.contributor.authorEbson, Patrick
dc.date.accessioned2018-02-07T08:46:21Z
dc.date.available2018-02-07T08:46:21Z
dc.date.issued2018-02-07
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/55290
dc.description.abstractDenna studie undersöker hur ett matematiskt kortspel påverkar elevers lärande i årskurs 4-6. Jag ville ta reda på vilken inverkan som det matematiska kortspelet SocioMath hade på de elever som spelade det. Mina frågeställningar var följande: Kommunicerar elever med matematiska begrepp och termer med varandra under spelets gång? Påverkas elevers begreppsförståelse och/eller elevers förståelse av procedurer av att spela SocioMath ? Studien använder en kvasiexperimentell design och en semistrukturerad intervju med en lärare samt deltagande observation med fältanteckningar. Studien utfördes på en skola i en kranskommun till Göteborg. Deltagande var totalt 25 elever i åldrarna 10-12 år, varav 15 elever utgjorde spelgruppen och resterande 10 elever utgjorde kontrollgruppen. De deltagande eleverna i spelgruppen och kontrollgruppen gick i parallellklasser och deras respektive lärare planerade matematikundervisningen tillsammans. Ett för- och eftertest genomfördes. De elever som utgjorde spelgruppen fick spela spelet SocioMath mellan för- och eftertest och kontrollgruppen fick göra testerna. Spelgruppen höjde sig mer än kontrollgruppen på eftertestet. De genomförda testerna visade dock att det var stor skillnad kunskapsmässigt mellan grupperna. Studien visar att spelgruppen använder matematiska termer när de spelar spelet men att de nästan uteslutande använde de matematiska termer som står utskrivna på korten som används i spelet. Det går inte att visa att eleverna blir bättre på procedurella operationer utifrån för- och eftertest då frågorna i för- och eftertest var för få för att dra några slutsatser. Det observerades att spelet kan vara motiverande för att öva procedurer. Begreppsförståelsen kan tänkas öka hos de elever som utgjorde spelgruppen då de höjde sig mer på eftertestet än kontrollgruppen. Kunskap om matematiska begrepp var en förutsättning att lösa majoriteten av uppgifterna i testet samt i spelet. Det är av vikt att en lärare finns att tillgå som stöd vid spelandet för att klargöra begrepp så att inte felinlärning sker.sv
dc.language.isoswesv
dc.relation.ispartofseriesHT17-2930-015-L6XA1Asv
dc.subjectSpelbaserat lärande, kortspel, matematik, 4-6, sociokulturellt lärande, Vygotsky, brädspelsv
dc.titleHur elevers lärande i matematik i årskurs 4-6 påverkas av ett matematiskt kortspelsv
dc.title.alternativeHow students learning in mathematics of grade 4 - 6 is affected and situated by a mathematical card gamesv
dc.typeTexteng
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Department of pedagogical, curricular and professional studieseng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk professionswe
dc.type.degreeStudent essayeng


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record