Show simple item record

dc.contributor.authorBrandel, Monika
dc.contributor.authorNord, Therese
dc.date.accessioned2018-02-05T11:04:07Z
dc.date.available2018-02-05T11:04:07Z
dc.date.issued2018-02-05
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/55265
dc.description.abstractBakgrund: Övervikt och obesitas hos gravida kvinnor har ökat under de senaste 25 åren. Att vara överviktig under graviditeten innebär ökade risker för komplikationer både för kvinnan och fostret. Barnmorskan skall i sitt möte med den gravida kvinnan ha en helhetssyn och bidra till att en förtroendefull relation utvecklas samt åligger det hen att informera om de risker som finns kopplade till övervikt och obesitas. Bloggar, som fungerar likt en officiell dagbok där människor delar med sig av erfarenheter, förekommer idag som dataunderlag till vetenskaplig forskning. Syfte: Syftet var att beskriva hur kvinnor med övervikt eller obesitas upplevde vårdpersonalens bemötande i samband med graviditet. Metod: Kvalitativ innehållsanalys användes. Analysen utfördes på data från tolv blogginlägg från nio svenska bloggar. Resultat: Analysen ledde fram till sex kategorier; Tidigare erfarenheter av bemötande i vården, Barnmorskans attityd och ordval i mötet, Våndan av viktkontroll på mödrahälsovården, Tankar om den gravida kroppen, Information och kunskap kring övervikt och graviditet önskvärd - men inte vid varje möte och Behovet av stöd. Slutsats: Barnmorskans attityd, bemötande och språkval var ofta avgörande för en god vårdrelation. Den gravida kvinnan med övervikt kan vara mer sårbar och extra skör på grund av tidigare erfarenheter av dåligt bemötande och detta kan ha betydelse för hennes förmåga att ta emot hjälp och stöd. Kvinnorna upplevde en vikthets under graviditeten och belyste önskvärda insatser från vården såsom valmöjlighet vid viktkontroll.sv
dc.language.isoswesv
dc.subjectBemötandesv
dc.subjectbloggsv
dc.subjectgraviditetsv
dc.subjectkvalitativ innehållsanalyssv
dc.subjectobesitassv
dc.subjectöverviktsv
dc.titleNär kroppen är för stor - Upplevelser av bemötande vid graviditet hos kvinnor med överviktsv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokMedicine
dc.type.uppsokH1
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Institute of Health and Care Sciences
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record