Show simple item record

dc.contributor.authorEnglund, Lisa
dc.contributor.authorByfält, Jessica
dc.date.accessioned2018-02-05T11:02:49Z
dc.date.available2018-02-05T11:02:49Z
dc.date.issued2018-02-05
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/55264
dc.description.abstractSyftet med denna uppsats var att med hjälp artiklar från Dagens Nyheter, Göteborgs-Posten och Aftonbladet ta reda på hur ensamkommande barn framställs i svenska media. Den undersökta tidsperioden var det första halvåret under 2017, 1 januari till 1 juli. Det empiriska materialet bestod av sammanlagt 53 nyhet- och debattartiklar och ledare; 15 från Dagens Nyheter, 21 från Göteborgs-Posten och 17 från Aftonbladet. Vi har ur dessa artiklar funnit konstruktioner av ensamkommande barn och unga, som vi sedan analyserat med hjälp av kritisk diskursanalys och Norman Faircloughs tredimensionella modell. Förutom den kritiska diskursanalysen har vi byggt vår analys på tidigare forskning och med hjälp av teoretiska ansatser som sociala konstruktioner, makt, stämpling, stigma och teorier om Vi och Dem. De fyra konstruktioner vi fann var: ensamkommande barn som misstänkliggjorda, ensamkommande barn som ambitiösa, ensamkommande barn som offer och ensamkommande barn som ekonomisk samhällsbörda. För att visa på dessa konstruktioner har vi i vårt analysoch resultatkapitel presenterat exemplifierande citat ur de tre dags- och kvällstidningarna. Vår studie visar på att de konstruktioner vi fann om ensamkommande barn i media också kan ses som diskurser som är delar av den rådande diskursordningen, och att ensamkommande ofta framställs som ett De Andra, medan resterande av det svenska samhället framställs som Vi. De är ur ett maktperspektiv hela tiden underlägsna Oss och denna maktordning är något som den rådande diskursordningen upprätthåller, och denna diskursordning är något media reproducerar då de fortsätter skriva om ensamkommande som avvikande och ett De.sv
dc.language.isoswesv
dc.subjectensamkommande, media, kritisk diskursanalys, diskurssv
dc.title”MEN JAG FÖRSTÅR INTE VARFÖR DE TROR ATT VI ALLA ÄR LIKA?” En kritisk diskursanalys om hur ensamkommande barn konstrueras i svensk media.sv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentGöteborg University/Department of Social Workeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för socialt arbeteswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record