Show simple item record

dc.contributor.authorBlomstedt, Anna
dc.contributor.authorTinnervall, Maja
dc.date.accessioned2018-01-29T15:25:42Z
dc.date.available2018-01-29T15:25:42Z
dc.date.issued2018-01-29
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/55134
dc.description.abstractSyfte: Att fördjupa förståelsen för två skilda uppfattningar om huruvida deltagardemokrati kan förstärka den representativa demokratin. Detta görs genom en undersökning av hur svenska kommuner förhåller sig till att komplettera den representativa demokratin med deltagardemokratiska åtgärder. Uppsatsens övergripande frågeställning är hur den teoretiska diskussionen framträder när kommunerna tar ställning till förslaget om införandet av folkmotion på kommunal nivå. Teori: Normativ demokratiteori om idealtyperna valdemokrati och deltagardemokrati. Dessa utgör grunden för en analysram som består av argument för och emot deltagardemokratins främjande effekt på den representativa demokratin. Metod: Kvalitativ textanalys av svenska kommuners remissvar på 2014 års demokratiutredning Låt fler forma framtiden!. I fokus för analysen ligger kommunernas synpunkter på förslaget om obligatoriskt införande av folkmotion på kommunal nivå. Först undersöks hur kommunerna ställer sig till förslaget och sedan används den teoretiska analysramen för att identifiera argument. Resultat: Fördelningen är jämn mellan en positiv och negativ inställning till förslaget om folkmotion. Kommunerna använder en rik flora av argument både för och emot förslaget. Vissa av dessa stämmer överens med analysramens argumentation. Analysramen är dock inte tillräcklig för att fånga in alla argument som kommunerna använder och som syftar till deltagardemokratins effekt på den representativa demokratin.sv
dc.language.isoswesv
dc.subjectdeltagandesv
dc.subjectdeltagardemokratisv
dc.subjectdemokratiidealsv
dc.subjectdemokratisynsv
dc.subjectdemokratiutvecklingsv
dc.subjectfolkmotionsv
dc.subjectkommunersv
dc.subjectvaldemokratisv
dc.titleFolkmotion i svenska kommuner – En främmande fågel i den representativa demokratin?sv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/School of Public Administrationeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Förvaltningshögskolanswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record