Show simple item record

dc.contributor.authorBargel, Rebecka
dc.contributor.authorGeraghty, Vanessa
dc.date.accessioned2018-01-25T14:53:16Z
dc.date.available2018-01-25T14:53:16Z
dc.date.issued2018-01-25
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/55075
dc.description.abstractBakgrund: Att möta föräldrar till akut sjuka barn är en utmaning för sjuksköterskan. Det innebär att möta föräldrar, som till följd av sitt barns tillstånd, befinner sig i chocktillstånd eller andra känslolägen som är svåra att möta. Syfte: Att beskriva mötet mellan sjuksköterskan och föräldrar till akut sjuka barn. Metod: En litteraturstudie som baserades på vetenskapliga artiklar som söktes efter i en sökmotor och flera databaser. De 13 utvalda artiklarnas resultat, som ansågs svara på syftet, analyserades och delades in i olika teman och subteman. Resultat: resultatet delades in fyra teman: 1. Synliga eller icke synliga reaktioner hos föräldrarna, 2. Stöd till föräldrarnas upplevelser i mötet, 3. Föräldrarnas delaktighet i mötet och 4. Kommunikationen mellan sjuksköterskor och föräldrar. Föräldrarna kände sig ledsna och oroliga samt hade känslor av skuld och att tappa kontrollen. De hade behov av att mötet med sjuksköterskan grundade sig i tillit, hopp, respekt, empati men också att sjuksköterskan kunde erhålla konkret stöd genom handlingar. Föräldrarna var i stort behov av att få vara delaktiga i barnens vård, även om det bara innebar att vara närvarande. De ville få rätt information och bli uppdaterade om barnens tillstånd samt ett gott bemötande. Slutsats: Mötet mellan sjuksköterskan och föräldrar till akut sjuka barn var svårt och det präglades av många olika aspekter som var avgörande för dess kvalitet. Föräldrarna till akut sjuka barn reagerade olika men delade många känslor samt hade varierande förväntningar på sjuksköterskan. Det goda mötet förutsatte att sjuksköterskan hade en förmåga att bedöma föräldrarnas behov i kombination med sin egna empatiska förmåga och yrkeskompetens.sv
dc.language.isoswesv
dc.subjectföräldrarsv
dc.subjectsjuksköterskasv
dc.subjectbarnsv
dc.subjectakutsjukvårdsv
dc.subjectmötetsv
dc.titleDET SVÅRA MÖTET. Mötet mellan sjuksköterskan och föräldrar till akut sjuka barnsv
dc.title.alternativeThe difficult encounter - the nurse’s encounter with parents of acutely ill children.sv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokMedicine
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Institute of Health and Care Sciences
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record