Show simple item record

dc.contributor.authorNalibaeva, Guzal
dc.contributor.authorRusova, Viktorija
dc.date.accessioned2018-01-25T14:31:42Z
dc.date.available2018-01-25T14:31:42Z
dc.date.issued2018-01-25
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/55069
dc.description.abstractStroke ligger på tredje plats vad gäller dödsorsaker i Sverige. Patienter med stroke är en stor grupp inom vården, där sjuksköterskor har en central roll i deras omvårdnad. Patienter som drabbas av stroke i medelålder upplever långsiktiga psykosociala konsekvenser av stroke som påverkar återhämtningsresultatet och bidrar till minskat välbefinnande och försämrad livskvalitet. Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva patientens upplevelse av psykosocialt välbefinnande efter stroke i medelåldern. Denna litteraturstudie inkluderar 13 vetenskapliga artiklar med kvalitativ design. Resultatet presenteras i fyra kategorier: emotionella problem, ny syn på livet, ny verklighet och social omvärld. Resultatet visar att konsekvenserna av stroke inte kan begränsas bara till funktionella och kognitiva nedsättningar. Patienter som drabbas av stroke i medelåldern upplever långsiktiga psykosociala konsekvenser som bidrar till djupa förändringar i alla delar av patienternas liv. Psykosocialt välbefinnande är förknippat med fysiskt tillstånd och kan påverka återhämtningsresultatet. Långsiktiga psykosociala problem påverkar återhämtningsresultatet negativt och leder till minskat välbefinnande och upplevelse av livet i grå toner efter stroke. Slutsatsen är att stroke orsakar långsiktigt djupt lidande hos patienten.sv
dc.language.isoswesv
dc.subjectpatientsv
dc.subjectsjuksköterskasv
dc.subjectstrokesv
dc.subjectpsykosocialt välbefinnandesv
dc.subjectupplevelsersv
dc.subjectlidandesv
dc.titleLivet i grå toner. En litteraturöversikt över psykosocialt välbefinnande efter stroke i medelåldernsv
dc.title.alternativeLife in the shadows of grey. A review about psychosocial wellbeing after stroke in middle agesv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokMedicine
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Institute of Health and Care Sciences
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record