Show simple item record

dc.contributor.authorHulthe, Camilla
dc.contributor.authorCarlsson, Moa
dc.date.accessioned2018-01-19T08:37:24Z
dc.date.available2018-01-19T08:37:24Z
dc.date.issued2018-01-19
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/55013
dc.descriptionBackground: The law that gave same-sex couples the opportunity to start a family through assisted reproduction, lead to an increasing number of same-sex lesbian couples to become parents, and meet midwives in maternity healthcare services. It leads to an increased need for the midwife to have an updated knowledge regarding lesbian family formation. Previous research has shown that co-mothers felt excluded from maternal healthcare. The midwife´s treatment is important for co-mothers to feel included. The background cover previous research on lesbian women’s experiences of maternal healthcare, assisted reproductive technologies, maternity healtcare, treatment and heteronormativity. Aim: The aim of this study is to illustrate co-mothers experience of the midwife´s treatment during the maternity healthcare service. Method: A qualitative method, with inductive approach was used. The interviews were analysed according to qualitative content analysis. Nine co-mothers were interviewed during November and December 2017. Theoretical frame of reference in the study was heteronormativity and treatment. Results: The analysis resulted in three main categories; Acceptance in treatment, To feel excluded, To belong to a minority. These resulted in eight subcategories; The meaning of the pride flag, Not evaluated, To feel included, Not as expected, Heteronormativity in parent education, Father groups, To feel vulnerable and A prejudiced attitude in the treatment. Discussion: The prerequisite for a good treatment is hampered by the heteronormativity that permeate parts of the maternal healthcare. Midwives should pay attention to the fact that co-mothers can be a vulnerable group and they should be confirmed in healthcare through inclusion and acceptance. Every single midwife can make a big difference in the experience of the treatment received, and thus also be part of a change, that leads to a reduced heteronormativity in the maternity care. Keywords: Co-mother, lesbian, homosexuality, experiences, treatment, maternity healthcare, midwife, heteronormativity.sv
dc.description.abstractBakgrund: Lagändringen som gjorde att samkönade par fick möjligheten att bilda familj genom assisterad befruktning, har inneburit att barnmorskor inom mödrahälsovården möter allt fler samkönade, lesbiska par som ska bli föräldrar. Det leder till ett ökat behov hos barnmorskan att ha aktuella kunskaper gällande lesbisk familjebildning. Tidigare forskning har visat att medmammor har känt sig uteslutna från mödrahälsovården. Barnmorskans bemötande är viktigt för att medmammor ska känna sig inkluderade. Bakgrunden berör tidigare forskning om lesbiska kvinnors upplevelser av mödrahälsovården, assisterad befruktning, mödrahälsovården, bemötande, samt heteronormativitet. Syfte: Syftet med studien är att belysa medmammors upplevelser av barnmorskans bemötande inom mödrahälsovården. Metod: En kvalitativ innehållsanalys, med induktiv ansats användes. Intervjuer med nio medmammor genomfördes under november-december 2017. Teoretisk referensram var heteronormativitet och bemötande. Resultat: Analysen resulterade i tre huvudkategorier; Acceptans i bemötandet, Att känna sig exkluderad och Att tillhöra en minoritet. Dessa resulterade i åtta subkategorier; Regnbågsflaggans betydelse, Att inte bli bedömd, Att känna sig inkluderad, Inte som förväntat, Heteronormativitet i föräldrautbildningen, Pappagrupper, Att känna sårbarhet och Ett fördomsfullt bemötande. Diskussion: Förutsättningen för ett bra bemötande försvåras av heteronormativiteten som genomsyrar delar av mödrahälsovården. Barnmorskor bör vara uppmärksamma på att medmammor kan vara en sårbar grupp och att de bör bekräftas i vården genom inkluderande och acceptans. Varje enskild barnmorska kan göra stor skillnad i upplevelsen av bemötandet och på så sätt också vara del av en förändring som leder till minskad heteronormativitet inom mödrahälsovården.sv
dc.language.isoswesv
dc.subjectMedmammasv
dc.subjectlesbisksv
dc.subjecthomosexualitetsv
dc.subjectupplevelsersv
dc.subjectbemötandesv
dc.subjectmödrahälsovårdsv
dc.subjectbarnmorskasv
dc.subjectheteronormativitetsv
dc.titleMedmammors upplevelser av barnmorskans bemötande i mödrahälsovårdensv
dc.title.alternativeCo-mothers experience of treatment by the midwife´s in maternity healtcaresv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokMedicine
dc.type.uppsokH1
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Institute of Health and Care Sciences
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record