Show simple item record

dc.contributor.authorSikkeland, Nina
dc.contributor.authorYilmaz, Anna
dc.date.accessioned2018-01-18T13:00:58Z
dc.date.available2018-01-18T13:00:58Z
dc.date.issued2018-01-18
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/55001
dc.description.abstractBakgrund: Rutinmässiga navelsträngs pH prov tas på nästan alla barn som föds i Sverige. Orsaken till rutinmässig provtagning är att det ger bättre kvalitet än enskilda provtagningar på indikation medtaget barn, och att det minskar risken för att prover ska missas i en stressad situation. Provet kan ge viktig information om hur barnet mått under förlossning och på så sätt kan adekvat behandling ges till de barn som föds medtagna. Syfte: Att undersöka erfarna barnmorskors och läkares uppfattningar om navelsträngs pH provtagning vid normal förlossning. Metod: En fenomenografisk forskningsmetod har använts där totalt 12 intervjuer har genomförts med sex barnmorskor, tre obstetriker och tre neonatologer. Resultat: Dataanalysen utmynnade i fyra kategorier: Det är ett kvitto på förlossningsvården, Det är en vedertagen rutin, Det kan störa förlossningsprocessen och Föräldrarna bör ha rätten att bestämma om provtagning. Resultatet visar att provet anses ge ett kvitto på dels hur barnet har haft det under förlossning men även hur vårdpersonalen har handlagt förlossningsprocessen. Det anses vara en vedertagen rutin på förlossningsenheten att ta de rutinmässiga proven tas. Det framkommer att provet kan störa normal förlossning då det kan fördröja anknytningen mellan mor och barn, men även uppfattningar om att det inte anses störa den normala processen. Det uppfattas som att föräldrarna bör ha rätt att bestämma om provet ska tas på deras barn men att de behöver mer information för att kunna göra ett informerat val. Slutsats: Studien påvisar att rutinmässiga navelsträngs pH prover vid normal förlossning är ett komplext fenomen där uppfattningarna skiljer sig åt. Resultatet av studien kan ha betydelse för barnmorskor och läkare som ansvarar för mor och barn, under och efter förlossning. Vidare diskussion kring de rutinmässiga navelsträngs pH proverna vid normal förlossning behövs då det kan ifrågasättas om rutinmässig policy hör hemma i evidensbaserad vård. Det behövs ny forskning både ur ett patientperspektiv och ur de berörda professionernas perspektiv, till exempel obstetriker och neonatologer. En större nationell studie hade kunnat påvisa om den rutinmässiga navelsträngs pH provtagningen är av nytta vid normal förlossning.sv
dc.language.isoswesv
dc.subjectFenomenografi,sv
dc.subjectnavelsträngsv
dc.subjectnormal förlossning,sv
dc.subjectpH-provsv
dc.titleRutinmässig navelsträngs pH provtagning vid normal förlossning - en fenomenografisk studie om uppfattningar hos barnmorskor, obstetriker och neonatologer.sv
dc.title.alternativeRoutine umbilical cord pH samples in normal labor - a phenomenological study of perceptions in midwifes, obstetricans and neonatologists.sv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokMedicine
dc.type.uppsokH1
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Institute of Health and Care Sciences
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record