GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Philosophy,Lingustics and Theory of Science / Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori >
Magisteruppsatser/ Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori >

VEM ÄR GÖTEBORGAREN I VÅRT GÖTEBORG En diskursanalys av Vi och dem i en kommuntidning


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/54970

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_54970_1.pdfstudent essay2312KbAdobe PDF
View/Open
Title: VEM ÄR GÖTEBORGAREN I VÅRT GÖTEBORG En diskursanalys av Vi och dem i en kommuntidning
Authors: Tortosa, Clara
Issue Date: 16-Jan-2018
Degree: Student essay
Keywords: representation
vårt göteborg
vi och dem
den andre
diskursanalys
framing
narratologi
aktantroller
stuart hall
algirdas j. greimas
Abstract: Mitt syfte är att undersöka vilka roller och vilka diskurser om Vi och dem som uttrycks i Göteborgs stads kommuntidning, Vårt Göteborg, under perioden 1/9 2016 - 7/6 2017. Diskursanalys. Jag fann att representationen av den Andre i Vårt Göteborg fokuserade mycket på ’positiva insatser’. Tidigare forskning som tittat på ’invandrare’ i nyhetsmedier visar på att det ofta skapas negativa stereotypa bilder. Eftersom stereotyperna inte ser likadana ut i en kommuntidning som Vårt Göteborg kan ... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/54970
Appears in Collections:Magisteruppsatser/ Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

 

 

© Göteborgs universitet 2011