GUPEA >
Sahlgrenska Academy / Sahlgrenska akademin >
Institute of Medicine / Institutionen för medicin >
Doctoral Theses / Doktorsavhandlingar Institutionen för medicin >

Registry studies on myelodysplastic syndrome and secondary acute myeloid leukemia


Använd denna länk för att citera eller länka till detta dokument: http://hdl.handle.net/2077/54961

Bifogade filer i denna post:

Fil Beskrivning StorlekFormat
gupea_2077_54961_8.pdfThesis frame1830KbAdobe PDF
Visa/Öppna
gupea_2077_54961_10.pdfAbstract4008KbAdobe PDF
Visa/Öppna
Titel: Registry studies on myelodysplastic syndrome and secondary acute myeloid leukemia
Författare: Gravdahl Garelius, Hege
E-post: hege.garelius@vgregion.se
Utgivningsdatum: 18-apr-2018
Universitet: University of Gothenburg. Sahlgrenska Academy
Institution: Institute of Medicine. Department of Internal Medicine
Delarbeten: I. Garelius HK, Johnston WT, Smith AG, Park S, de Swart L, Fenaux P, Symeonidis A, Sanz G, Čermák J, Stauder R, Malcovati L, Mittelman M, van de Loosdrecht AA, van Marrewijk CJ, Bowen D, Crouch S, de Witte TJ, Hellström-Lindberg E. Erythropoiesis-stimulating agents significantly delay the onset of a regular transfusion need in nontransfused patients with lower-risk myelodysplastic syndrome. J Intern Med. 2016 Dec 7.
VISA ARTIKEL


II. Hulegårdh E, Nilsson C, Lazarevic V, Garelius H, Antunovic P, Rangert Derolf Å, Möllgård L, Uggla B, Wennström L, Wahlin A, Höglund M, Juliusson G, Stockelberg D, Lehmann S. Characterization and prognostic features of secondary acute myeloid leukemia in a population-based setting: a report from the Swedish Acute Leukemia Registry. Am J Hematol. 2015 Mar;90(3):208–14.
VISA ARTIKEL


III. Nilsson C, Hulegårdh E, , Garelius HK, Möllgård L, Brune M, Wahlin A, Lenhoff S, Frödin U, Remberger M, Stockelberg D and Lehmann S. The role of allogeneic hematopoietic stem cell transplantation in patients with secondary acute myeloid leukemia: A nationwide population-based study from the Swedish AML Registry. Manuscript.

IV. Garelius HK, Nilsson C, Hulegårdh E, Genell A, Antunovic P, Ejerblad E, Höglund M, Jerkfelt M, Juliusson G, Lorentz F, Nilsson L, Rangert Derolf Å, Uggla B, Lehmann S, Stockelberg D, Hellström-Lindberg E and Möllgård L. Acute myeloid leukemia secondary to myelodysplastic syndrome. Results from merging of the Swedish AML and MDS Registries 2009-14. Manuscript.
Datum för disputation: 2018-05-04
Disputation: Fredagen 4 maj 2018, kl 13.00, Hörsal M106 K Isaksson, Medicinaregatan 16, Göteborg
Examinationsnivå: Doctor of Philosophy (Medicine)
Publikationstyp: Doctoral thesis
Nyckelord: myelodysplastic syndrome
erythropoietin stimulating agents
secondary acute myeloid leukemia
Sammanfattning: The aims were (I) to describe a European lower risk MDS population and the use of erythropoietin stimulation agents (ESA), (II) to describe the AML population in Sweden 1997-2006 with emphasis on secondary AML (s-AML) and therapy-related AML (t-AML), (III) to investigate the use and effect of allogeneic hematopoietic stem cell transplantation (HSCT) in the AML population in Sweden 1997-2013, and (IV) to merge patients from the Swedish AML Registry 2009-14 with patients from the Swedish MDS Regi... mer
ISBN: 978-91-629-0488-3 (PRINT)
978-91-629-0489-0 (PDF)
URI: http://hdl.handle.net/2077/54961
Samling:Doctoral Theses from Sahlgrenska Academy
Doctoral Theses from University of Gothenburg / Doktorsavhandlingar från Göteborgs universitet
Doctoral Theses / Doktorsavhandlingar Institutionen för medicin

 

 

© Göteborgs universitet 2011