GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of pedagogical, curricular and professional studies / Institutionen för didaktik och pedagogisk profession (IDPP) >
Magisteruppsatser (IDPP) >

Läxa eller inte läxa, det är frågan En kvalitativ studie som åskådliggör några lågstadieelevers attityder till matematikläxan


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/54925

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_54925_1.pdf1486KbAdobe PDF
View/Open
Title: Läxa eller inte läxa, det är frågan En kvalitativ studie som åskådliggör några lågstadieelevers attityder till matematikläxan
Other Titles: Homework or not homework, that is the question. A qualitative essay which points out some primary school students attitudes towards homework in mathematics
Authors: Persson, Elin
Issue Date: 11-Jan-2018
Degree: Student essay
Series/Report no.: VT17-2930-044-L3XA1A
Keywords: Matematikläxa, läxa, attityder, förhållningssätt, förutsättningar, elever, föräldrar
Abstract: Syftet med studien är att åskådliggöra några elevers attityder och förhållningssätt till matematikläxan, med avsikt att ge lärare som arbetar med elever i grundskolans tidigare år en utgångspunkt för att reflektera kring framtida beslut angående utdelning av matematikläxa till sina elever. Min valda metod är kvalitativ studie där 16 semistrukturerade intervjuer med elever i årskurs två och tre genomfördes för att samla in empiri. Empirin analyserades utifrån ett ramverk av Österlind (2001) och s... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/54925
Appears in Collections:Magisteruppsatser (IDPP)

 

 

© Göteborgs universitet 2011