GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of pedagogical, curricular and professional studies / Institutionen för didaktik och pedagogisk profession (IDPP) >
Magisteruppsatser (IDPP) >

Dans som kommunikation. En kvalitativ studie om meningsskapande rörelser


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/54922

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_54922_1.pdf981KbAdobe PDF
View/Open
Title: Dans som kommunikation. En kvalitativ studie om meningsskapande rörelser
Other Titles: Communication through dance – a qualitative study about meaning-making movements
Authors: Bergman, Lisa
Issue Date: 11-Jan-2018
Degree: Student essay
Series/Report no.: VT17-2930-009-L3XA1A
Keywords: Dans, kommunikation, rörelse, undervisning, lärare
Abstract: I läroplanen för grundskolan som infördes 2011 uppmärksammas det att elevers förmåga att kommunicera är viktig att utveckla. Syftet med studien är att undersöka hur elevers förmåga att kommunicera genom dans kan fördjupas. Vidare undersöks hur dans kommunicerar samt vilka förmågor som elever kan utveckla genom dans. Frågeställningarna lyder: vad säger erfarna danslärare om hur dans kommunicerar, hur bör undervisningen utformas för att hjälpa elever att utveckla förmågan att kommunicera genom da... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/54922
Appears in Collections:Magisteruppsatser (IDPP)

 

 

© Göteborgs universitet 2011