Show simple item record

dc.contributor.authorWesterberg, Josefine
dc.date.accessioned2018-01-10T10:33:41Z
dc.date.available2018-01-10T10:33:41Z
dc.date.issued2018-01-10
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/54908
dc.descriptionProgramming is a topic that will be added to the Swedish curriculum in the near future. The aim of this study is to investigate the role of programming in school before the addition to the curriculum has been implemented. The research questions underlying this study are: what purpose do teachers have when teaching programming? Do teachers feel that the students' learning has been influenced by the introduction of programming in the teaching? This study has a qualitative approach. The data for this study has been collected through a web based survey with 75 respondents and through a semi-structured interview with 11 informants. The data has been analyzed using a quilitative content analysis to locate different themes. The result of the study shows that teachers 'purpose of using programming in teaching is partly as an educational tool that is used interdisciplinary to attract students' interest and motivation through creative creation processes. But also as a way to make the students a part of society by attracting more people who are interested in the area and eventually want to work in the field. However, the results are divided and there is a risk that there is no common view about programming, which does not make it an equivalent school.sv
dc.description.abstractProgrammering är ett ämne som kommer att läggas till i den svenska läroplanen inom snar framtid. Den här studiens syfte är att undersöka hur programmeringens roll ser ut i skolan innan tillägget har genomförts. Frågeställningarna som ligger till grund för arbetet är: vilket syfte lärare har med att använda sig av programmering i undervisningen samt om de upplever att elevernas lärande har påverkats av att de införde programmering i undervisningen. Studien har en kvalitativ ansats. Materialet till studien har inhämtats med hjälp av en webbaserad enkät med 75 respondenter och semistrukturerade intervjuer med 11 informanter. Materialet har analyserats med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys för att lokalisera olika teman i datamaterialet. Resultatet i undersökningen visar på att lärares syfte med att använda programmering i undervisningen är dels som ett pedagogiskt verktyg, som används ämnesövergripande för att locka elevernas intresse och motivation genom kreativa skapandeprocesser. Men också som ett sätt att göra eleverna till en del av samhället genom att locka fram fler som intresserar sig för området och så småningom vill jobba inom fältet. Resultatet är dock delat och det visar på en risk att det inte finns en gemensam syn kring programmering, vilket resulterar i att det inte blir en likvärdig skola.sv
dc.relation.ispartofseriesVT17-2930-049-L3XA1Asv
dc.subjectProgrammering, datalogiskt tänkande, pedagogiskt verktyg, problemlösningsv
dc.titleProgrammering – Ett nytt redskap i den pedagogiska verktygslådan.sv
dc.title.alternativeProgramming – A new utility for the pedagogical toolboxsv
dc.typeTexteng
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokH1
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Department of pedagogical, curricular and professional studieseng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk professionswe
dc.type.degreeStudent essayeng


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record