Show simple item record

dc.contributor.authorHeidenborg, Annika
dc.contributor.authorKjellgren, Karin
dc.date.accessioned2017-12-14T10:13:33Z
dc.date.available2017-12-14T10:13:33Z
dc.date.issued2017-12-14
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/54696
dc.descriptionBackground: Mental illness among adolescents is increasing globally as well as nationally. There is a greater risk of unemployment, social problems and mental health related issues if young people with mental illness do not get accurate help at an early stage. The school nurses work should be mainly preventive and health promoting. In each check-up a dialogue between the school nurse and the student is included, focusing on the needs of that particular student. Aim: In this study, our aim is to highlight school nurses’ experiences of working with mental illness among adolescents. Method: Qualitative interview study with an inductive approach. Six school nurses were interviewed and data were analyzed with a qualitative content analysis method. Results: The results were presented in four themes: To gain knowledge, To detect causes, To give support and To cooperate with others. The school nurses really emphasized the importance of accessibility for the students with mental illness regarding counseling and support, which needs to be based on the background and ability of the student rather than being corrective or admonishing. All of the school nurses felt that the team work at their schools was well functioning but the collaboration with external resources was lacking. Conclusion: The result of the study can contribute to a deeper understanding in the school nurses´ work to promote health and identify illness in adolescents at an early stage which can yield a socio-economic benefit in the long run through the prevention of mental illness in adulthood.sv
dc.description.abstractBakgrund: Psykisk ohälsa ökar hos ungdomar både globalt och nationellt. Risken för att drabbas av arbetslöshet, sociala problem och psykiska hälsoproblem är stor om inte ungdomar med psykisk ohälsa får hjälp i ett tidigt skede. Skolsköterskans arbete ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Under hälsobesöken ingår hälsosamtal där information och rådgivning utifrån elevens egna behov ingår. Syfte: Syftet med studien är att belysa skolsköterskors erfarenhet att arbeta med psykisk ohälsa hos ungdomar. Metod: Kvalitativ intervjustudie med induktiv ansats. Sex skolsköterskor intervjuades och datan analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Resultatet presenteras i fyra teman: Att få kännedom om, Att visa på orsaker, Att förmedla stöd samt Att samarbeta med andra. Skolsköterskorna påtalade vikten av tillgänglighet för elever med psykisk ohälsa, ge rådgivning och stöd utifrån elevens förutsättningar och förmåga utan att förmana. Samtliga skolsköterskor upplevde teamarbetet på skolan som välfungerande medan samarbetet med externa resurser var bristande. Slutsats: Studiens resultat kan bidra till djupare förståelse för skolsköterskans arbete att främja hälsa och identifiera ohälsa hos ungdomar i ett tidigt skede, vilket kan ge samhällsekonomisk vinning på längre sikt genom förhindrandet av psykisk ohälsa i vuxen ålder.sv
dc.language.isoswesv
dc.subjectUngdomarsv
dc.subjectpsykisk ohälsasv
dc.subjectskolsköterskasv
dc.titlePsykisk ohälsa hos ungdomar - Ur ett skolsköterskeperspektivsv
dc.title.alternativeMental illness among adolescents – From a school nurse perspectivesv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokMedicine
dc.type.uppsokH1
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Institute of Health and Care Sciences
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record