GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of education, communication and learning / Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande (IPKL) >
Masteruppsatser (IPKL) >

Högläsningens språkliga samspel. En studie av samspelet mellan lärare, barn och bilderbok vid enskild litteraturläsning i förskolan.


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/54600

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_54600_1.pdf479KbAdobe PDF
View/Open
Title: Högläsningens språkliga samspel. En studie av samspelet mellan lärare, barn och bilderbok vid enskild litteraturläsning i förskolan.
Authors: Eliasson, Sara
Issue Date: 7-Dec-2017
Degree: Student essay
Series/Report no.: HT17-2920-001-PDA523
Keywords: Early Childhood Literacy, litteracitet, högläsning, kommunikation, samspel, multimodal, upprepning, förskola, bilderbok
Abstract: Studien syftade till att undersöka det språkliga, multimodala samspel som uppstod under upprepad enskild högläsning på en förskola. Studiedesignen var en videoobservationsstudie av enskild högläsning i förskolan, där 3 lärare och 6 barn medverkade vid sammanlagt 32 lästillfällen. Det empiriska materialet samlades in genom videoobservationer och observationer. Analysen syftade till att besvara studiens frågeställningar utifrån sociokulturella, litteracitets- och interaktionsteoretiska perspektiv,... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/54600
Appears in Collections:Masteruppsatser (IPKL)

 

 

© Göteborgs universitet 2011