GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of education, communication and learning / Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande (IPKL) >
Masteruppsatser (IPKL) >

Förskolan i den rasifierade staden


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/54598

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_54598_1.pdf466KbAdobe PDF
View/Open
Title: Förskolan i den rasifierade staden
Authors: Schöpf, Lars
Issue Date: 7-Dec-2017
Degree: Student essay
Series/Report no.: VT17-2920-001-PDA521
Keywords: Förskola
mångfald
”vithet”
"ras"
Klass
högresursområde
Abstract: I förskolan läroplan Lpfö 98 (2016) beskrivs riktlinjerna för arbetet med mångfald; I förskolans uppdrag ingår att såväl utveckla barns förmågor och barns eget kulturskapande som att överföra ett kulturarv – värden, traditioner och historia, språk och kunskaper – från en generation till nästa. Det svenska samhällets internationalisering ställer höga krav på människors förmåga att leva med och förstå de värden som ligger i en kulturell mångfald. Förskolan är en social och kulturell mötesplats so... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/54598
Appears in Collections:Masteruppsatser (IPKL)

 

 

© Göteborgs universitet 2011