GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Philosophy,Lingustics and Theory of Science / Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori >
Kandidatuppsatser >

Utbildning i demokratins syfte - implikationer och problematik för filosofiundervisning


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/54583

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_54583_1.pdfExamensarbete1516KbAdobe PDF
View/Open
Title: Utbildning i demokratins syfte - implikationer och problematik för filosofiundervisning
Authors: Itäkylä, Riitta
Issue Date: 6-Dec-2017
Degree: Student essay
Keywords: demokrati
demokratimodell
utbildning
styrdokument
skolväsendet
John Dewey
filosofiundervisning
filosofilärare
neutralitet
ställningstagande
filosofididaktik
Abstract: Skolans samhälleliga uppdrag och värdegrund beskrivs i såväl internationella som nationella styrdokument som intimt förknippade med demokrati och mänskliga rättigheter. Eftersom demokratin i sig är ett värdeladdat begrepp så är inte heller den demokratisyn som styrdokument implicit uttrycker neutral utan formuleras utifrån vissa maktpolitiska samt liberal-kommunitaristiska perspektiv på demokratin, samhället och utbildning. Detta perspektiv står i skarp kontrast till andra demokratimodeller och... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/54583
Appears in Collections:Kandidatuppsatser

 

 

© Göteborgs universitet 2011