GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Philosophy,Lingustics and Theory of Science / Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori >
Magisteruppsatser/ Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori >

KOMMUNIKATIONSSUPPORTEN En analys av användarupplevelse och intern tjänstekvalitet


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/54522

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_54522_1.pdfStudent essay802KbAdobe PDF
View/Open
Title: KOMMUNIKATIONSSUPPORTEN En analys av användarupplevelse och intern tjänstekvalitet
Authors: Persdotter, Klara
Issue Date: 28-Nov-2017
Degree: Student essay
Keywords: Interntjänst
tjänstekvalitet
tjänsteupplevelse
användarupplevelse
SERVQUAL
Abstract: Koncernkontoret vid Västra Götalandsregionen startade våren 2016 intern-tjänsten kommunikationssupporten i syfte att stödja medarbetare med kommunikationsrelaterade arbetsuppgifter. Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur användarna upplever tjänstekvaliteten, samt föreslå hur tjänsten skulle kunna förbättras. Användarnas upplevelse av tjänsten analyseras genom fem dimensioner i tjänsteupplevelse från modellen SERVQUAL; tillförlitlighet, försäkran/ säkerhet, det materiella, empati oc... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/54522
Appears in Collections:Magisteruppsatser/ Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

 

 

© Göteborgs universitet 2011