GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Food and Nutrition, and Sport Science / Institutionen för kost- och idrottsvetenskap >
Kandidatuppsatser >

Hållbar utveckling vid menyplanering: En kvalitativ undersökning av privatägda restauranger


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/54435

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_54435_1.pdf597KbAdobe PDF
View/Open
Title: Hållbar utveckling vid menyplanering: En kvalitativ undersökning av privatägda restauranger
Authors: Ljungqvist, Beatrice
Habib Westh, Cecilia
Torvaldsson, Erika
Issue Date: 15-Nov-2017
Degree: Student essay
Series/Report no.: VT17-21
Keywords: Hållbar utveckling
Menyplanering
Restaurang
Abstract: Allt fler blir medvetna om att hälsa och miljö är viktiga samhällsfrågor. Den här studien fokuserar på hur privatägda restauranger kan arbeta med hållbar utveckling genom menyplanering. Restauranger är verksamheter som har möjlighet att påverka människors matval. En påverkan som kan resultera i ökad konsumtion av livsmedel som är bättre både för hälsan och miljön. Konsumenterna blir allt mer medvetna och efterfrågar restauranger som arbetar med hållbar utveckling. Uppsatsen är en kvalitativ stud... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/54435
Appears in Collections:Kandidatuppsatser

 

 

© Göteborgs universitet 2011